Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1974, Tom 65, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spór o "Żywot i sprawy poćciwego szlachcica polskiego Mikołaja Reja z Nagłowic" Tadeusz Witczak s. 3-44
"Psalmodia polska" Wespazjana Kochowskiego na tle staropolskich stylizacji biblijnych Maria Eustachiewicz s. 45-78
Komedia dell'arte w Warszawie w XVIII wieku i jej wpływ na rozwój sceny narodowej Mieczysław Klimowicz s. 79-92
Z zagadnienień recepcji "Sądu Ostatecznego" i "Myśli nocnych" Edwarda Younga Zofia Sinko s. 93-155
Świadomość języka polskiego i niemieckiego ekspresjonizmu : próba porównania Erazm Kuźma s. 157-199
Corrigenda do "Utworów zebranych" Jana Andrzeja Morsztyna Leszek Kukulski s. 201-208
Listy Zofii Węgierskiej do Seweryna Goszczyńskiego s. 209-241
Teoria metru Morris Halle Samuel Jay Keyser Ewa Pszczołowska (tłum.) s. 243-280
O badaniu metru i jego wariantów rytmicznych Andriej N. Kołmogorow Jerzy Faryno (tłum.) s. 281-303
Postscriptum do książki "Questions de poétique" Roman Jakobson Maria Dramińska-Joczowa (aut. dzieła rec.) s. 305-324
Dwadzieścia lat "Biblioteki Pisarzów Polskich" Janina Abramowska s. 325-333
"Biblioteka Pisarzów Polskich" w oczach językoznawcy Franciszek Pepłowski s. 333-345
"Przemiany tradycji barskiej. Studia", materiały Sesji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN w dniach 18-19 marca 1970 w Warszawie, Teksty przygotował Zespół Psychosocjologii Literatury Instytutu Badań Literackich, pod kierownictwem Zofii Stefanowskiej, Kraków 1972, Wydawnictwo Literackie, ss. 256 + 8 wklejek ilustr. : [recenzja] Wiesław Lipka Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 345-352
"Listy zebrane", t. 17, Eliza Orzeszkowa, do druku przygotował i komentarzem opatrzył Edmund Jankowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich : [recenzja] Stanisław Fita Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Eliza Orzeszkowa (aut. dzieła rec.) s. 352-368
"Wyspiański, pisarz dramatyczny. Idee i formy", Aniela Łempicka, Kraków 1973, Wydawnictwo Literackie, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 360 : [recenzja] Hanna Filipkowska Aniela Łempicka (aut. dzieła rec.) s. 368-374
"Sentymentalizm i pedanteria. O systemie estetycznym Karola Irzykowskiego", Wojciech Głowala, Wrocław 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Travaux de la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław, Seria A, Nr 152, redaktor tomu Władysław Floryan, sekretarz redakcji Helena Mrozowska, ss. 332 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 374-378
"Literaturwissenschaft und Sozialwissenschaften. Grundlagen und Modellanalysen", mit Beiträgen von Horst Albert Glaser, Peter Hahn, Olaf Hansen, Helmut Hartwig, Thomas W. H. Metscher, Katrin Pallowski, Michael Pehlke, Bernd Jürgen Warneken, Stuttgart 1971, J. B. Metzler, ss. 448 : [recenzja] Oskar Czarnik Horst Albert Glaser (aut. dzieła rec.) Peter Hahn (aut. dzieła rec.) Olaf Hansen (aut. dzieła rec.) Helmut Hartwig (aut. dzieła rec.) Thomas W. H. Metscher (aut. dzieła rec.) Katrin Pallowski (aut. dzieła rec.) Michael Pehlke (aut. dzieła rec.) Bernd Jürgen Warneken (aut. dzieła rec.) s. 378-388
VII Międzynarodowy Kongres Slawistów (Warszawa, 21-27 sierpnia 1973) Zdzisław Libera s. 389-395
"Tradycje szlacheckie w kulturze polskiej" : konferencja naukowa IBL PAN (Warszawa, 23-24 listopada 1973) Jakub Karpiński s. 395-400
Do Redakcji "Pamiętnika Literackiego" Adam Kulawik Ewa Miodońska-Brookes Marian Tatara s. 401-409
W odpowiedzi autorom "Zarysu poetyki" Bożena Chrząstowska Seweryna Wysłouch s. 409-411
[W ostatnim tomie "Archiwum Literackiego"] Roman Sobol s. 412