Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1978, Tom 69, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura - komunikacja - publiczność Krzysztof Dmitruk s. 3-39
Społeczny kontekst faktu literackiego i funkcje literatury Janusz Lalewicz s. 41-67
Teoretyczne i metodologiczne problemy empirycznych badań czytelnictwa Janusz Ankudowicz s. 69-98
Charakterystyka wybranych społecznych sytuacji komunikacji czytelniczej w polskiej kulturze drugiej połowy XIX wieku Janusz Kostecki s. 99-138
Szkolna kultura literacka w okresie zaborów : rozważania źródłoznawcze Władysław Dynak Aleksander Wit Labuda s. 139-162
Badania nad komunikacją literacką z perspektywy dydaktyki Jan Polakowski Zenon Uryga s. 163-186
Cechy języka sentymentalnej i wczesnoromantycznej liryki krajobrazowej Łucja Ginkowa s. 187-214
Fakty, hipotezy, domysły : w związku z artykułem Czesława Zgorzelskiego Siemion Łanda Janina Sidorska (tłum.) s. 259-277
Iryzujące aluzje "Próchna" Jerzy Paszek s. 279-296
Maksymy, sentencje, fragmenty, aforyzmy Franz H. Mautner Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 297-307
Przysłowia i porzekadła Algirdas J. Greimas Joanna Arnold (tłum.) s. 309-314
Przysłowie jako epifonem Paul Zumthor Joanna Arnold (tłum.) s. 315-331
Historia jako exemplum - exemplum jako historia : o pragmatyce i poetyce tekstów narracyjnych Karlheinz Stierle Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 333-363
Problemy dzieła fragmentarycznego : Valèry Jean Louis Galay Alberta Labuda (tłum.) s. 365-396
"O dramaturgii Tadeusza Micińskiego", Elżbieta Rzewuska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Tadeusz Linkner Elżbieta Rzewuska (aut. dzieła rec.) s. 397-402
"Joseph Conrad : a Commemoration : Papers from the 1974 International Conference on Conrad", ed. Norman Sherry, London and Basingstoke 1976 : [recenzja] Wiesław Krajka Norman Sherry (aut. dzieła rec.) s. 402-411
"Polska popularna kultura artystyczna : materiały do sesji: „Polska Popularna Kultura Artystyczna” : Warszawa, 21 i 22 stycznia 1975 r.", redaktor naukowy Rafał Marszałek, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Maryla Hopfinger Rafał Marszałek (aut. dzieła rec.) s. 411-414
Poeta - poezja - krytyk - problem metod : na przykładzie polemicznej analizy "Notatek o poezji i krytyce" Jerzego Kwiatkowskiego Stanisław Dąbrowski s. 415-439