Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1996, Tom 87, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Głupi się trochę uczą, a mądrzy głupieją" : Wacław Potocki i polski spór o obrazy Krzysztof Obremski s. 3-16
Franciszka Gniewisza "Smutek codziennego życia ludzkiego" (1722) : problemy z autorem i poetyka tekstu Janusz K. Goliński s. 17-32
Norwid wobec Dantego : kilka przybliżeń Agnieszka Kuciak s. 33-59
Współczesna polska niefabularna proza powieściowa : próba opisu Bogdan Owczarek s. 61-82
Relacje z getta warszawskiego : między osobowym a bezosobowym sposobem opowiadania Jacek Leociak s. 83-111
"Którędy wyjść ze słowa?" : "Transy"Białoszewskiego a poetyka monologu wewnętrznego Grzegorz Grochowski s. 113-132
Okoliczności wydania "Biblii" Wujka z 1821 roku Marian Ptaszyk s. 133-154
Polska historiografia literacka wobec cenzury rosyjskiej Henryk Markiewicz s. 155-176
"Światło i słowo : egzystencjalne czytanie tekstów dawnych", Antoni czyż, Indeks osób sporządziła Agata Mickiewicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Beata Cieszyńska Antoni Czyż (aut. dzieła rec.) Agata Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 177-184
"Literatura i instytucje w dawnej Polsce", pod red. Hanny Dziechcińskiej, Warszawa 1994; "Kultura literacka w Polsce XVI i XVII wieku : zagadnienia wybrane", Hanna Dziechcińska, Warszawa 1994 : [recenzja] Bożena Mazurkowa Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 184-201
"„Malwina”, czyli głos i pismo w powieści", Ewa Szary-Matywiecka, indeks oprac. Romualda Truszkowska, Warszawa 1994 : [recenzja] Lidia Wiśniewska Ewa Szary-Matywiecka (aut. dzieła rec.) Romualda Truszkowska (aut. dzieła rec.) s. 201-207
"Literacki świat rzeczy : o realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej", Ewa Ihnatowicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Bogdan Mazan Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 208-216
"Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski : świadectwa poszukiwań", red. Stanisław Fita, indeks nazwisk: Leon Formela, Lublin 1993 : [recenzja] Ewa Paczoska Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Leon Formela (aut. dzieła rec.) s. 216-221
"Synagoga szatana i inne eseje", Stanisław Przybyszewski, wyboru dokonała, wstępem opatrzyła i przetłumaczyła z języka niemieckiego Gabriela Matuszek, Kraków 1995 : [recenzja] Grzegorz Igliński Gabriela Matuszek (aut. dzieła rec.) Stanisław Przybyszewski (aut. dzieła rec.) s. 221-226
"Proust w literaturze polskiej do 1945 roku", Jerzy Domagalski, Warszawa 1995 : [recenzja] Jerzy Speina Jerzy Domagalski (aut. dzieła rec.) s. 226-230
W odpowiedzi recenzentowi Mirosława Bukowska-Schielmann s. 231