Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2001, Tom 92, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rozumni szałem" : "Oda do młodości" jako platoński lot ku idei Monika Rudaś-Grodzka s. 5-29
Niebo gwieździste w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza Jerzy Erdman s. 31-42
Juliusz Słowacki w kręgu wczesnoromantycznej filozofii egzystencji : o antropologii muzycznej w twórczości poety Michał Kuziak s. 43-64
Koncept roli w dramatach Słowackiego Michał Masłowski s. 65-75
Metamorfozy świata poetyckiego "Marii" Malczewskiego w "Janie Bieleckim" Słowackiego Jarosław Ławski s. 77-113
Motywy Mickiewiczowskie w międzywojennej poezji wileńskiej Izabela Warzecka s. 115-133
Podróż syna marnotrawnego : o motywie romantycznym w "Trzech zimach" Czesława Miłosza Ewa Kołodziejczyk s. 135-169
Potęga metrum : o Puszkinowskim przekładzie "Czat" Lucylla Pszczołowska s. 171-177
O metodzie translatorskiej Paula Cazina w przekładzie prozą "Pana Tadeusza" Mariusz Kowalski s. 179-195
Listy Elizy Orzeszkowej do Ignacego i Julii Baranowskich (1897-1899) Iwona Wiśniewska s. 197-229
"„Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo : poemat", red. Bogusław Dopart, Franciszek Ziejka, Kraków 1999 : [recenzja] Mikołaj Sokołowski Bogusław Dopart (aut. dzieła rec.) Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 231-246
"Rozhukany koń : esej o myśleniu Juliusza Słowackiego", Ryszard Przybylski, Warszawa 1999 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 246-255
"Mistrz „czerwonego rymu” Słowacki", Andrzej Kotliński, Warszawa 2000 : [recenzja] Sławomir Buryła Andrzej Kotliński (aut. dzieła rec.) s. 255-259
"Kordian et Lorenzaccio : héros modernes? : essai", Michał Masłowski, Montpellier 1999 : [recenzja] Juliusz Gromadzki Michał Masłowski (aut. dzieła rec.) s. 259-261
"Ziemia rozdziału - niebo połączenia : o liryce Zygmunta Krasińskiego", Maciej Szargot, Katowice 2000 : [recenzja] Mieczysław Inglot Maciej Szargot (aut. dzieła rec.) s. 261-266
"Lucjan Siemieński : od wczesnych utworów do „Trzech wierzb”", Marian Małecki, oprac. Stanisław Podobiński i Waldemar Skrzypczyk, Częstochowa 1997 : [recenzja] Marta Ruszczyńska Marian Małecki (aut. dzieła rec.) Stanisław Podobiński (aut. dzieła rec.) Waldemar Skrzypczyk (aut. dzieła rec.) s. 266-268
Kategoria różnicy we włoskich badaniach nad romantyzmem Mikołaj Sokołowski s. 269-273