Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1990, Tom 81, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Periodyzacja historii kultury literackiej w nowożytnym okresie dziejów Polski Stefan Żółkiewski s. 5-16
Twórczość Stéphanie-Félicité de Genlis w Polsce Waldemar Janiec s. 17-36
Sielanka wiejska w literaturze Młodej Polski Lesław Tatarowski s. 37-91
Hedonizm młodopolskiej erotyki Wojciech Gutowski s. 93-118
Tadeusz Peiper i jego odbiorcy Tadeusz Kłak s. 119-143
O lekturze wielokrotnej Kazimierz Bartoszyński s. 145-166
Kultura języka Katarzyny Zamoyskiej w świetle jej listów do męża Halina Wiśniewska s. 167-182
Słowa i obrazy : kilka uwag o związkach i zależnościach Zbigniew Kloch s. 183-208
"Genezis z Ducha" Słowackiego - czy na pewno rok 1844? Alina Kowalczykowa s. 209-215
Zapomniane relacje o pobycie Mickiewicza w Burgas Dobrosława Świerczyńska s. 217-228
"Jak co roku, tak i tym razem w dzień wigilijny..." : listy Teodora Parnickiego do Stanisława Kota z lat 1933-1962 Zdzisław Pietrzyk s. 229-263
Styl narracyjny a gramatyka mowy niezależnej i zależnej Ann Banfield Przemysław Czapliński (tłum.) s. 265-312
"Percepcja uobecniona" : studium z dziedziny narracji Laurel Brinton Monika Adamczyk-Garbowska (tłum.) s. 313-335
Mowa pozornie zależna i nowoczesność Bernard Cerquiglini Maciej Abramowicz (tłum.) s. 337-348
"Francuskie wzorce polskich Oświeconych : studium o recepcji J. F. Marmontela w XVIII w.", Ewa Rzadkowska, Warszawa 1989 : [recenzja] Zofia Sinko Ewa Rzadkowska (aut. dzieła rec.) s. 349-356
"Parades - Les Bohémiens D'Andalouise", Jan Potocki, théâtre édité par Dominique Triaire, Paris 1989 : [recenzja] Janusz Ryba Jan Potocki (aut. dzieła rec.) Dominique Triaire (aut. dzieła rec.) s. 356-362
"Myth and Scholarship : University Students and Political Development in XIX Poland", Bronisław Świderski, København 1988 : [recenzja] Elżbieta Kiślak Bronisław Świderski (aut. dzieła rec.) s. 362-367
"Antyk i chrześcijaństwo w twórczości Zygmunta Krasińskiego", Marian Śliwiński, Słupsk 1986 : [recenzja] Maria Kalinowska Marian Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 367-375
"Joseph Conrad : Consciousness and Integrity", Steve Ressler, New York and London 1988 : [recenzja] Wiesław Krajka Steve Ressler (aut. dzieła rec.) s. 375-382
"Konotacja", pod red. Jerzego Bartmińskiego, Lublin 1988 : [recenzja] Emilia Radtke Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 382-385
Pragmatyka konwersacji w badaniach szkoły genewskiej Eddy'ego Rouleta Anna Dutka s. 385-392
Od dzieła do rękopisu : o francuskiej krytyce genetycznej Zofia Mitosek s. 393-403