Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2008, Tom 99, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mors atra" i "mors bona" - dwa sposoby przedstawiania śmierci w łacińskich epitafiach renesansowych Jarosław Nowaszczuk s. 5-16
"Homo inquietus" - "homo ardens" - "homo viator" : wokół augustyńskich inspiracji poezji polskiego baroku Ireneusz Szczukowski s. 17-29
Jana Andrzeja Morsztyna "Cuda miłości" : kilka uwag o poezji i precyzji Grzegorz Tomicki s. 31-44
Las u Wacława Potockiego : między naturą a kulturą Dariusz Dybek s. 45-62
Strzelec i dziewczyna : o balladzie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Łowy" Emilia Musierowicz-Kiereś s. 63-81
Agon i Apokalipsa : Zbigniewa Bieńkowskiego pytania o człowieka Paweł Sarna s. 83-104
Dyskurs miłosny Tadeusza Różewicza Dariusz Szczukowski s. 105-119
Jarosław Marek Rymkiewicz : Ja "odróżnione" i Ja "odróżnicowane" Anna Kałuża s. 121-144
Metryki "Zdań i uwag" Adama Mickiewicza wykazujących podobieństwo do epigramów Anioła Ślązaka Andrzej Lam s. 145-170
Przeoczone kopie wierszy Juliusza Słowackiego Jacek Brzozowski s. 171-181
Nieznane wiersze Licińskiego Marlena Sęczek s. 183-197
"Zabawy i zabawki dziecięce w osiemnastowiecznej Polsce", Katarzyna Kabacińska, Poznań 2007 : [recenzja] Janusz Tazbir Katarzyna Kabacińska (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Problemy tragedii i tragizmu : studia i szkice", red. Halina Krukowska i Jarosław Ławski, Białystok 2005 : [recenzja] Jacek Wachowski Halina Krukowska (aut. dzieła rec.) Jarosław Ławski (aut. dzieła rec.) s. 201-206
"„Złączyć się z burzą...” : tuzin studiów i szkiców o romantycznych wyobrażeniach morza i egzotyki", Józef Bachórz, Gdańsk 2005 : [recenzja] Elżbieta Dąbrowicz Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 206-213
"Czechowicz - najwyżej piękno : światopogląd poetycki wobec modernizmu literackiego", Ewa Kołodziejczyk, Kraków 2006 : [recenzja] Marcin Całbecki Ewa Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 213-222
"Klerk zaangażowany : Stefana Napierskiego nowoczesna krytyka literacka wobec dyskursów krytycznych w dwudziestoleciu międzywojennym", Jan Zięba, red. nauk. Ryszard Nycz, Kraków 2006 : [recenzja] Jerzy Domagalski Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) Jan Zięba (aut. dzieła rec.) s. 223-227
"Poezja modernizmu : interpretacje", Andrzej Skrendo, red. nauk. Włodzimierz Bolecki, [w]: „Modernizm w Polsce”, t. 13, Kraków 2005 : [recenzja] Anna Legeżyńska Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) Andrzej Skrendo (aut. dzieła rec.) s. 227-238
"Czarny nurt : Gombrowicz, świat, literatura", Michał Paweł Markowski, indeks nazwisk: Wojciech Adamski, Kraków 2005 : [recenzja] Edward Fiała Wojciech Adamski (aut. dzieła rec.) Michał Paweł Markowski (aut. dzieła rec.) s. 238-248
"Kapłan i fryzjer : żywioł materialno-cielesny w utworach Georga Büchnera, Witolda Gombrowicza, Mirona Białoszewskiego, Helmuta Kajzara", Mateusz Kanabrodzki, indeks: Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2004 : [recenzja] Izabela Tomczyk Mateusz Kanabrodzki (aut. dzieła rec.) Piotr Sitkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 248-254
"„W tej latarni...” : późna twórczość Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej", Adrian Gleń, Opole 2004 : [recenzja] Ewa Nofikow Adrian Gleń (aut. dzieła rec.) s. 254-262
"„Mój wszechświat uczyniony” : o poezji Janusza Szubera", Tomasz Cieślak-Sokołowski, Kraków 2004; "Dramat istnienia - o poezji Janusza Szubera", Jerzy Kowalewski, Krosno 2005 : [recenzja] Andrzej Sulikowski Tomasz Cieślak-Sokołowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowalewski (aut. dzieła rec.) s. 262-267
"Jacek Kaczmarski w świecie tekstów", Krzysztof Gajda, Poznań 2003 : [recenzja] Monika Ariadna Siedlecka Krzysztof Gajda (aut. dzieła rec.) s. 267-274
Janusz Pelc (5 września 1930 - 9 maja 2005) Danuta Künstler-Langner s. 275-278