Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1986, Tom 77, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W 100-lecie Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza s. 3
Dylematy historyka literatury Henryk Markiewicz s. 5-21
Epoki i formacje w dziejach literatury polskiej Jerzy Ziomek s. 23-54
Kategoria mitu w badaniach literackich Erazm Kuźma s. 55-73
O intertekstualności Michał Głowiński s. 75-100
Dekonstrukcjonizm w teorii literatury Ryszard Nycz s. 101-130
Stanisław Kostka Potocki w języku i stylu : rekonesans badawczy Zbigniew Kloch s. 131-148
Teoretycy w. XIX w walce z wierszem sylabicznym Lucylla Pszczołowska s. 149-163
Zapiski Krasickiego na egzemplarzu "Monitora" z 1766 roku Jadwiga Rudnicka s. 165-172
Julian Kaliszewski - pisarz zapomniany Dobrosława Świerczyńska s. 173-205
Teoria figury Jean Cohen Krystyna Falicka (tłum.) s. 207-234
Synekdochy Tzvetan Todorov Grażyna Borkowska (tłum.) s. 235-247
Synekdocha, trop podejrzany Nobuo Sato Zbigniew Kruszyński (tłum.) s. 249-256
Porównanie i podobieństwo Árpád Vigh Małgorzata Tomicka (tłum.) s. 257-276
Zarys studium personifikacji Paolo Valesio Krystyna Falicka (tłum.) s. 277-294
Dwa problemy semantyczne dotyczące oksymoronu Richard Martin Magdalena Kostkiewicz (tłum.) s. 295-310
"Retoryka a literatura", pod red. Barbary Otwinowskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Jacek Sokalski Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) s. 311-318
"Horyzonty wyobraźni : o języku poezji czasów Oświecenia", Teresa Kostkiewicz, Warszawa 1984 : [recenzja] Marcin Cieński Teresa Kostkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 318-331
"Pałuba : sny Marii Dunin", Karol Irzykowski, oprac. Aleksandra Budrecka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981 : [recenzja] Jacek Bachórz Aleksandra Budrecka (aut. dzieła rec.) Karol Irzykowski (aut. dzieła rec.) s. 331-337
"Polonistyka radziecka : literaturoznawstwo", wybór, wstęp i notatki o autorach: Bazyli Białokozowicz, Warszawa 1985 : [recenzja] Telesfor Poźniak Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 337-341
"Kultura współczesna - audiowizualność", Maryla Hopfinger, Warszawa 1984 : [recenzja] Stefan Żółkiewski Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) s. 341-345
"Transparent Minds : Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction", Dorrit Cohn, Princeton, New Jersey 1978 : [recenzja] Wojciech Tomasik Dorrit Cohn (aut. dzieła rec.) s. 345-357
Ignoratio elenchi : kilka uwag o recenzji Mieczysława Inglota Wojciech Pasternak s. 359-362
Odpowiadając Wojciechowi Pasternakowi Mieczysław Inglot s. 363-368