Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1984, Tom 75, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Staropolskie ogrody literackie : między topiką a genologią Joanna Maleszyńska s. 3-32
Okoliczności rozkwitu epistemografii menipejskiej w późnym Oświeceniu Wiesław Pusz s. 33-79
Aleksander Fredro wobec powstania listopadowego Ryszard Mączyński s. 81-116
Myśl polska po "Zmierzchu bogów" : o "Oziminie" Wacława Berenta Stefan Chwin s. 117-143
"Polegaj jak na Zawiszy" Franciszek Ziejka s. 145-180
Metafora a metonimia : refutacje i propozycje Jerzy Ziomek s. 181-209
Podróż poety śląskiego Wawrzyńca Korwina z Torunia do Wrocławia w roku 1508 Jerzy Burchardt s. 211-219
Kto jest autorem "Synodu ministrów heretyckich"? Marian Morawczyński s. 221-238
Na marginesie nowo odnalezionego listu Krasickiego do Seweryna Rzewuskiego Jerzy Snopek s. 239-247
Prus, Orzeszkowa i inni o pornografii : zapomniane wypowiedzi w ankiecie lwowskiej Sodalicji akademickiej z 1909 roku Bogdan Zakrzewski s. 249-254
Fikcja i komunikacja : (fragmenty) Johannes Anderegg Marek Lewicki (tłum.) s. 255-311
Fikcyjność i konwencja Ineke van Montfoort Willem van Ruiswijk Ada Wildekapm Jadwiga Lekczyńska (tłum.) s. 313-333
"Słowacki mistyczny : propozycje i dyskusje sympozjum : Warszawa, 10-11 grudnia 1979", pod red. Marii Janion i Marii Żmigrodzkiej, indeksy zestawiła Ewa Maciak, Warszawa 1981 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Maria Janion (aut. dzieła rec.) Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 335-352
"Studium o „Antku” Prusa : recepcja, konstrukcja, konteksty", Aleksander Wit Labuda, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Lidia Wiśniewska Aleksander Wit Labuda (aut. dzieła rec.) s. 352-355
"Bolesław Prus (Aleksander Głowacki)", oprac. Teresa Tyszkiewicz, pod kierownictwem Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego, Warszawa 1981 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Teresa Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 356-363
"Personalistyczna krytyka literacka : teoria i opis nurtu z lat trzydziestych", Krzysztof Dybciak, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 363-369
"Pogranicza i korespondencje sztuk", pod red. Teresy Cieślikowskiej i Janusza Sławińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980 : [recenzja] Marek Skwara Teresa Cieślikowska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 369-374
Jan Hulewicz (19 maja 1907 - 7 października 1980) Jerzy Łanowski s. 375-382
Maria Rzeuska (3 września 1908 - 20 maja 1982) Michał Głowiński s. 383-387