Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1993, Tom 84, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drogi życia i drogi poznania : alegoryczne wizje wędrówki w literaturze dawnej Anna Wieczorkiewicz s. 3-28
Polskie misterium pasyjne : misteryjny proces Jezusa i neomoralitetowy sąd nad Peccatorem Elżbieta Żwirkowska s. 29-56
Kosmogonia barokowa : o "Tygodniku stworzenia świata" Wacława Potockiego Norbert Korniłłowicz s. 57-65
Preromantyczne listowanie jako forma ekspresji uczuć Alina Aleksandrowicz s. 66-83
Spór o kształt epopei narodowej : listy Zygmunta Krasińskiego do Kajetana Koźmiana o poemacie "Stefan Czarniecki' Zofia Rejman s. 84-93
Delimitacja tekstu w cyklu opowiadań Krystyna Jakowska s. 94-106
Niezłomność czy kompromis? : wokół "Szuflady" Zbigniewa Herberta Mariusz Zawodniak s. 107-118
Polonica w dwóch wierszach Vondela Arent van Nieukerken s. 119-125
Czy Stanisław Szymański publikował w "Monitorze"? : z warsztatu bibliografa "Monitora" (9) Elżbieta Aleksandrowska s. 126-134
Seweryn Rzewuski w nowej familii : (lata 1779-1788) Krystyna Maksimowicz s. 135-166
Literatura późnego Oświecenia - rejestr zadań Wiesław Pusz s. 167-173
Sekrety i narracyjne sekwencje Franz Kermode Przemysław Czapliński (tłum.) s. 174-192
Powieść z tezą : struktura dojrzewania Susan R. Suleiman Maciej Abramowicz (tłum.) s. 193-207
"Słownik literatury staropolskiej : (średniowiecze - renesans - barok)", pod red. Teresy Michałowskiej, przy udziale Barbary Otwinowskiej i Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Jan Ślaski Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 208-229
"Słownik literatury staropolskiej : (średniowiecze - renesans - barok)", pod red. Teresy Michałowskiej, przy udziale Barbary Otwinowskiej i Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Maria Adamczyk Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Egzystencjalistyczne królestwo, albo romantyzm na wygnaniu", Waleria Szydłowska-Brykczyńska, Chotomów 1991 : [recenzja] Maria Kalinowska Waleria Szydłowska-Brykczyńska (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Inny świat ludzkiej nadziei : „Szkice” Adama Szymańskiego na tle literatury zsyłkowej", Bogdan Burdziej, Toruń 1991 : [recenzja] Anna Martuszewska Bogdan Burdziej (aut. dzieła rec.) s. 236-241
"Romantyzm i wojna : interpretacja historii w polskiej literaturze o tematyce okupacyjnej", Danuta Dąbrowska, Szczecin 1991 : [recenzja] Jerzy Smulski Danuta Dąbrowska (aut. dzieła rec.) s. 242-246
Maria Dłuska (24 marca 1900 - 31 marca 1992) Lucylla Pszczołowska s. 247-253