Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1966, Tom 57, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Temat i kompozycja "Zwierzyńca" Mikołaja Reja Jerzy Starnawski s. 351-377
Polska powieść biedermeierowska Maria Żmigrodzka s. 379-405
Studium "Mowy i ziemi" Wierzyńskiego Maria Dłuska s. 407-433
O pojęciu alienacji w badaniach literakich Andrzej Werner s. 435-469
Refleksje przy lekturze "Teorii badań literackich za granicą" Zdzisława Kopczyńska s. 471-486
Jeszcze wokół genezy "Syzyfowych prac" : w związku z artykułem Jerzego Kądzieli Władysław Słodkowski s. 503-519
Z rękopisów Mieczysława Romanowskiego : "Góral" i "Mnich" s. 521-545
Listy Józefa Czechowicza do Kazimierza Andrzeja Jaworskiego s. 547-589
"Nad staropolskimi pamiętnikami", Alojzy Sajkowski, Poznań 1964, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Prace Wydziału Filologicznego, Seria: Filologia Polska, Nr 6, s. 148 : [recenzja] Roman Pollak Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 591-594
"Das Thorner Kantional von 1687 und seine Deutschen Verlagen. Ein Beitrag zur Erforschung der Deutsch-Polnischen Liedbeziehungen im Zeitalter der Polnischen Reformation", Günter Kratzel, Düsseldorf 1963, Zentral-Verlag für Dissertationen Triltsch, s. 244 + 4 nlb. : [recenzja] Jadwiga Kotarska Günter Kratzel (aut. dzieła rec.) s. 594-600
"Biografia powieści polskiej. 1601-1800", Jadwiga Rudnicka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, „Książka w Dawnej Kulturze Polskiej”, XIII, pod redakcją Kazimierza Budzyka i Alodii Gryczowej, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa, s. 336, 2 nlb. + 4 wklejki ilustr. : [recenzja] Zofia Sinko Irena Zaporowska-Łossowska Jadwiga Rudnicka (aut. dzieła rec.) s. 600-612
"Poeta-tułacz. Biografia literacka Romana Zmorskiego", Edward Pieścikowski, Poznań 1964, Wydawnictwo Poznańskie, s. 172, 2 nlb. + 6 wklejek ilustr. : [recenzja] Milica Jakóbiec-Semkowowa Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) s. 612-619
"Wspomnienia o Bolesławie Prusie", zebrał i opracował Stanisław Fita, redaktor naukowy Zygmunt Szweykowski, Warszawa 1962, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 300 +6 wklejek ilustr. : [recenzja] Krystyna Tokarzówna Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) s. 619-625
"Wiersze wybrane", Julian Tuwim, opracował Michał Głowiński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 184, s. LXVIII, 312 : [recenzja] Ireneusz Opacki Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Julian Tuwim (aut. dzieła rec.) s. 625-636
"Wiersze", Józef Czechowicz, wstęp Roman Rosiak, wiersze oryginalne zebrali i do druku przygotowali Stanisław Piętak, Seweryn Pollak, Jan Śpiewak, wiersze dla dzieci zebrał i do druku przygotował Czesław Janczarski, przekłady zebrał i do druku przygotował Kazimierz Andrzej Jaworski, Lublin 1963, Wydawnictwo Lubelskie, s. 512 + 7 wklejek ilustr. : [recenzja] Tadeusz Kłak Józef Czechowicz (aut. dzieła rec.) Czesław Janczarski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Andrzej Jaworski (aut. dzieła rec.) Stanisław Piętak (aut. dzieła rec.) Seweryn Pollak (aut. dzieła rec.) Roman Rosiak (aut. dzieła rec.) Jan Śpiewak (aut. dzieła rec.) s. 636-645
"Słownik folkloru polskiego", pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego, autorzy haseł: Ludwik Bielawski, Andrzej Biernacki, Ludwik Brożek, Teresa Brzozowska, Jerzy Darowski, Ryszard Górski, Czesław Hernas, Edmund Jankowski, Helena Kapełuś, Julian Krzyżanowski, Leszek Kukulski, Elżbieta Stankiewicz, Ryszard Wojciechowski, redaktor naukowy Helena Kapełuś, Warszawa 1965, Wiedza Powszechna, s. 488 + 18 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Czesław Hernas Ludwik Bielawski (aut. dzieła rec.) Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) Ludwik Brożek (aut. dzieła rec.) Teresa Brzozowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Darowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Górski (aut. dzieła rec.) Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) Elżbieta Stankiewicz (aut. dzieła rec.) Ryszard Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 645-651
Teoria i krytyka przekładu w Związku Radzieckim Edward Balcerzan s. 651-666
Konferencja poświęcona powieści XIX i XX wieku (Warszawa, 17-19 listopada 1965) Barbara Biskupska s. 667-672
Konferencja poświęcona teorii powieści (Warszawa, 14-15 grudnia 1965) Ryszard Handke s. 672-683