Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1932, Tom 29, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próba teorji rozmowy Stefania Skwarczyńska s. 1-51
Asnyk wobec walki romantyków z pozytywistami o przedmiot sztuki Henryk Szucki s. 52-74
Cyganerja i cyganowanie : (próba charakterystyki i definicji) Samuel Kleinerman s. 75-93
Na marginesach "Legjonu" : (do źródeł twórczości Wyspiańskiego) Przemysław Mączewski s. 93-112
Nieznane odmiany kilku polskich tekstów religijnych XV-go stulecia Piotr Bańkowski s. 113-118
Mickiewicz po łotewsku Ksawery Świerkowski s. 118-124
"Polish Romantic Literature", Juljan Krzyżanowski, London 1930 : [recenzja] Andrzej Tretiak Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 125-133
"Polski teatr romantyczny", Część 1 : "Prolegomena do estetyki", Stanisław Kolbuszewski, Gniezno 1931 : [recenzja] Mieczysław Giergielewicz Stanisław Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 134-136
Ze studjów nad "Obleżeniem Jasnej Gory" Alfred Fei s. 137-161
Demostenesowe natchnienie w "Turcykach" Orzechowskiego Bronisław Nadolski s. 162-178
Z dziejów idei wolności w polskiej poezji romantycznej Stanisław Kolbuszewski s. 178-191
Nieznana powieść J. U. Niemcewicza z czasów Królestwa Kongresowego Jan Dihm s. 191-217
Dykteryjki kwestarskie Ignacego Chodźki : (Paralele X) Julian Krzyżanowski s. 217-231
Wolnomularskie utwory Brodzińskiego Stanisław Małachowski-Łempicki s. 232-247
"Kultura staropolska", Kraków 1932 : [recenzja] Roman Pollak s. 248-256
"Tragoediae sacrae. Materialien und Beiträge zur Geschichte der polnisch-lateinischen Jesuitendramatik der Frühzeit", Ad Stender-Petersen, Tartu 1931 : [recenzja] Ludwik Simon Adam Stender-Petersen (aut. dzieła rec.) s. 256-259
"Hieronim z Moskorzowa Moskorzowski", Tadeusz Pasierbiński, Kraków 1931 : [recenzja] Aleksander Brückner Tadeusz Pasierbiński (aut. dzieła rec.) s. 259-260
"Das Literarische Kunstwerk : Eine Untersuchung aus dem Grenzgebiet der Ontologie, Logik und Literaturwissenschaft", Roman Ingarden, Halle 1931 : [recenzja] Mieczysław Giergielewicz Roman Ingarden (aut. dzieła rec.) s. 260-272
Wartość treściowa kolorów w romantyźmie a dzisiaj : (na tle badania relacji między twórcą a odbiorcą) Stefania Skwarczyńska s. 273-301
Dokoła pierwszej polskiej "nauki o języku" Roman Pollak s. 302-318
Do źródeł mesjanizmu J. P. Woronicza Ludwik Kamykowski s. 319-348
O eposie Tymona Zaborowskiego p.t. "Zdobycie Kijowa" i jego redakcjach J. Jupiter s. 349-390
Teatr francuski w Warszawie za czasów Królestwa Kongresowego :(1815-1830) Ludwik Simon s. 391-422
O tak zwanej "Teogonji" Juljusza Słowackiego Jan Gwalbert Pawlikowski s. 423-448
Berwiński a Wyspiański Michał Janik s. 449-464
Turecka wersja bajki ezopowej o żonie i śmierci : (z zagadnień wpływu Wschodu na literaturę polską) Ananiasz Zajączkowski s. 465-475
Jeszcze o fragmentach "ilirskiego" "Przekładu ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego" Franciszek Ilešić s. 475-485
Stanisława Jaszowskiego "Żelisław i Ludomira" u południowych Słowian (dzisiejszych Jugosłowian) Franciszek Ilešić s. 475
Źródło jednej przypowieści X. Piotra Stanisław Pigoń s. 485-487
Do genezy "Dziewczęcia z Sącza" M. Romanowskiego Bronisław Gubrynowicz s. 487-503
Z dziejów literatury pasyjnej w Polsce Eugeniusz Land s. 504-510
Z literatury krytycznej o J. Kochanowskim Aleksander Brückner s. 511-528
Przegląd prac z zakresu dziejów reformacji w Polsce Kazimierz Kolbuszewski s. 529-537
Przegląd nowszej literatury krytycznej o Sienkiewiczu Ryszard Skulski s. 538-546
"Alcuni elementi sociali e nazionalisti dell'opera letteraria di Stefano Żeromski", Nelly Nucci, Roma 1932 : [recenzja] Wanda Wyhowska de Andreis Nelly Nucci (aut. dzieła rec.) s. 547-553
Ś. p. Jan Czubek (12 maja 1849 - 15 lipca 1932) Bronisław Gubrynowicz s. 554-559
Ś. p. Emil Petzold (15. VII. 1932) Kazimierz Kolbuszewski s. 559-560