Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1983, Tom 74, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Późny wnuk - nieporozumienie? Józef Fert s. 3-14
Norwidowski "człowiek" Mieczysław Inglot s. 15-36
Interpretacja jako spotkanie u źródeł wiersza : Cyprian Norwid: "Moralności" Elżbieta Feliksiak s. 37-49
Dziecięca metafora pokolenia : o "Zniewolenie" Norwida Anna Kubale s. 51-66
"Straszna Sfinksa historia" : Cypriana Norwida próba interpretacji znaleziska archeologicznego Marek Adamiec s. 67-78
Norwid wśród Zoilów Bogdan Zakrzewski s. 79-108
Lekcja profesora Dębickiego Jan Tomkowski s. 109-128
Malarstwo w twórczości literackiej Gabrieli Zapolskiej Wiesław Olkusz s. 129-160
Podsystemy paralingwistyczne organizujące komunikowanie się bohaterów w opowiadaniach Gogola Aleksander Woźny s. 161-183
Dokumentacja "Ostatniego romansu" Norwida : listy Marii Sadowskiej Janusz W. Gomulicki s. 185-227
Dwie redakcje "Szachów" Jana Kochanowskiego Wiktor Weintraub s. 229-240
Korespondencja Jana Gorczyczewskiego w sprawach literackich Józef Tomasz Pokrzywniak s. 241-268
Stefan Żeromski w lubelskich dokumentach policji carskiej Jan Orłowski s. 267-277
Fikcyjność i fikcjonalność Jürgen Landwehr Anna Nasiłowska (tłum.) s. 279-326
Fikcyjność jako kategoria pragmatyczna Wiklef Hoops Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 327-362
"Antologia polskiej poezji rewolucyjnej 1918-1939", oprac. Marian Stępień, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 363-370
"„Odrodzenie” i „Twórczość” w Krakowie (1945-1950)", Wiesław Paweł Szymański, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981 : [recenzja] Jerzy S. Ossowski Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 370-377
"Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna", pod red. Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Lidia Rola Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 377-380
"Mimesis : des articulations", Silviane Agacinski, Jacques Derrida, Sarah Kofman, Ph. Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, Bernard Pautrat, Paris 1975; "Mimologiques : voyage en Cratylie", Gérard Genette, Paris 1976 : [recenzja] Zofia Mitosek Silviane Agacinski (aut. dzieła rec.) Jacques Derrida (aut. dzieła rec.) Gérard Genette (aut. dzieła rec.) Sarah Kofman (aut. dzieła rec.) Ph. Lacoue-Labarthe (aut. dzieła rec.) Jean-Luc Nancy (aut. dzieła rec.) Bernard Pautrat (aut. dzieła rec.) s. 380-388