Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1981, Tom 72, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Romana Jaworskiego gry z odbiorcą : "Historie maniaków" Anna Łebkowska s. 3-38
Proza polska lat 1914-1918 wobec wojny światowej Irena Maciejewska s. 39-80
Między grą a doświadczeniem : debiut prozatorski Adama Ważyka Nina Koncewicz-Hoffmanowa s. 81-108
Punkt widzenia i konsekwencje stylu nominalnego w powieści : "Duże litery" Adama Ciompy Włodzimierz Bolecki s. 109-139
Nad "Dziennikiem" Jana Lechonia Marian Stępień s. 141-180
"Architektura słowa" : wokół Norwidowskiej teorii i praktyki słowa Henryk Siewierski s. 181-207
Prokuratorzy Jana Kochanowskiego jako prepozyta poznańskiego (1564-1574) Konrad Lutyński s. 209-222
Zasadzki tekstu "Popiołów" Jerzy Paszek s. 223-254
U podstaw teorii przekładu I. I. Riewzin W. J. Rozencwejg Małgorzata Wryk (tłum.) s. 255-268
O lingwistyce przekładu Mario Wandruszka Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 269-290
Przekład jako proces podejmowania decyzji Jiří Levý Monika Adamczyk (tłum.) s. 291-303
Komentarz semiotyczny do czeskiej książki o przekładzie Issak I. Riewzin Jerzy Faryno (tłum.) s. 305-314
Zasady przekładu Theodore Savory Monika Adamczyk (tłum.) s. 315-322
Zasady przekładu na przykładzie tłumaczenia "Biblii" Eugene A. Nida Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 323-342
"U progu marynistyki polskiej : XV-XVII wieku", Edmund Kotarski, Gdańsk 1978 : [recenzja] Jakub Zdzisław Lichański Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 343-346
"Mickiewicz : sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim", red. Anna Dobakówna, Marian Maciejewski, Andrzej Paluchowski, Tadeusz Polanowski, Czesław Zgorzelski, Lublin 1979 : [recenzja] Zbigniew Jerzy Nowak Anna Dobakówna (aut. dzieła rec.) Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) Andrzej Paluchowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Polanowski (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 346-354
"Studia o Tadeuszu Micińskim", pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1979 : [recenzja] Tadeusz Linkner Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 355-361
"Skamander : studia z zagadnień poetyki i socjologii form poetyckich", pod red. Ireneusza Opackiego, indeks nazwisk i utworów literackich zestawił Marek Pytasz, Katowice 1978 : [recenzja] Tadeusz Makles Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Marek Pytasz (aut. dzieła rec.) s. 362-370
"Przestrzeń i literatura", pod red. Michała Głowińskiego i Aleksandry Okopień-Sławińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Magdalena Popiel Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 370-378
"Вопросы поэтики и художественной семантики", Марк Поляков, Москва 1978 : [recenzja] Zbigniew Kloch Марк Поляков (aut. dzieła rec.) s. 378-383
Mieczysława Romankówna (18 sierpnia 1910 - 21 kwietnia 1980) Antoni Jopek s. 385-391
Sprostowanie Maria Ewelina Żółtowska s. 393
W sprawie artykułu "Obraz poezji i jego gospodarstwo : rzecz o Czesławie Miłoszu" s. 394
Od autorki Irena Sławińska s. 394