Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2007, Tom 98, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Freski Michała Anioła i słowa Jana Pawła II Agnieszka Smaga s. 5-19
Poeta "skąpy w mowie" : o milczeniu u Norwida Piotr Śniedziewski s. 21-41
Religia Miłosza Michał Masłowski s. 43-58
Mitologia - mistyka liturgia : w bezbożnym świecie poźnej twórczości Mirona Białoszewskiego Adrian Gleń s. 59-72
Problem Boga : konteksty twórczości Stéphane'a Mallarmégo Bertrand Marchal Piotr Śniedziewski (tłum.) s. 73-84
Podwojenie - Kierkegaard i Dostojewski : koncepcja stadiów egzystencji Kierkegaarda i "Bracia Karamazow" Dostojewskiego Andrzej Słowikowski s. 85-110
Turris Babel Augusta Strindberga Jan Balbierz s. 111-124
"Ewangelia według św. Marka" w tłumaczeniu Czesława Miłosza Wiesław Felski s. 125-139
Metafora w "Murach Hebronu" Małgorzata Lisecka s. 141-153
Jakub Sobieski czy Jakub Szczawiński autorem mowy na pogrzebie Andrzeja Boboli? Maria Barłowska s. 155-165
"In Terms of Theological Struggle" : meksykańskie zapiski Teodora Parnickiego Tomasz Markiewka s. 167-172
"Antologia poezji łacińskiej w Polsce : średniowiecze", Kazimierz Liman, Poznań 2004 : [recenzja] Mieczysław Mejor Kazimierz Liman (aut. dzieła rec.) s. 173-182
"„Noc przeszła, a dzień się przybliżył” : studia o polskim piśmiennictwie reformacyjnym XVI wieku", Katarzyna Meller, Poznań 2004 : [recenzja] Ireneusz Szczukowski Katarzyna Meller (aut. dzieła rec.) s. 182-186
"Sarmacki Horacy i jego liryka : imitacja - gatunek - styl : rzecz o poezji Macieja Kazimierza Sarbieskiego", Elwira Buszewicz, Kraków 2006 : [recenzja] Piotr Urbański Elwira Buszewicz (aut. dzieła rec.) s. 186-191
"Wiersze : nowe wydanie krytyczne", Juliusz Słowacki, oprac. Jacek Brzozowski i Zbigniew Przychodniak, Poznań 2005 : [recenzja] Mirosław Strzyżewski Jacek Brzozowski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Przychodniak (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 191-197
"Czułość dla Minotaura : metafizyka i miłość w twórczości Zbigniewa Herberta", red. Józef Maria Ruszar, współudziale Magdaleny Cichej, Lublin 2005 : [recenzja] Mariusz Solecki Magdalena Cicha (aut. dzieła rec.) Józef Maria Ruszar (aut. dzieła rec.) s. 198-200
"„Chrzest ziemi” : sacrum w poezji Zbigniewa Herberta", Tomasz Garbol, Lublin 2006 : [recenzja] Wojciech Kudyba Tomasz Garbol (aut. dzieła rec.) s. 200-206
"Sacrum w oczach rewolucjonisty : o „Marii Magdalenie” Gustawa Daniłowskiego", Grażyna Legutko, Kielce 2005 : [recenzja] Edward Jakiel Grażyna Legutko (aut. dzieła rec.) s. 206-214
"Retoryka a poznanie : powieściopisarstwo Teodora Parnickiego", Andrzej Juszczyk, Kraków 2004 : [recenzja] Paweł Tomczok Andrzej Juszczyk (aut. dzieła rec.) s. 215-224
"Między widzialnym a niewidzialnym : widzenie, kolor, światłocień i dzieła sztuki w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego", Joanna Bielska-Krawczyk, Kraków 2004 : [recenzja] Paweł Gogler Joanna Bielska-Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 224-233
"Gotyk i pisarze : topika opisu katedry", Małgorzata Czermińska, indeks: Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2005 : [recenzja] Adam Dziadek Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) Piotr Sitkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 234-238
"Intentions in the Experience of Meaning", Raymond W. Gibbs, Jr., Cambridge 1999; "Intentions : Negotiated, Contested, and Ignored", Arabella Lyon, Pensylvania 1998 : [recenzja] Marcin Wołk Raymond W. Gibbs (aut. dzieła rec.) Arabella Lyon (aut. dzieła rec.) s. 239-250
Halina Gacowa (23 kwietnia 1927 - 6 maja 2007) Dobrosława Świerczyńska s. 251-254