Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1950, Tom 39

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sztuka poetycka Słowackiego Juliusz Kleiner s. 7-20
Juliusza Słowackiego "Jasne i słoneczne słowo" : (karta z dziejów stylistyki romantycznej) Julian Krzyżanowski s. 21-39
Słowacki-Cervantes : związki i analogie Zofia Szmydtowa s. 40-63
Mickiewicz jako bajkopisarz Konrad Górski s. 64-98
Leopold Staff Adam Szczerbowski s. 99-120
Zagadnienia periodyzacji historii literatury polskiej Roman Pollak s. 121-150
"Skarga umierającego" : najstarsze przekazy i obce wzory Jerzy Woronczak s. 151-170
Jeszcze jedno źródło "Odprawy" Kochanowskiego Władysław Strzelecki s. 171-187
Świeżo rozpoznany fragment druku 1548 r. : (Jerzego Tyczyna "In funere Sigismundi Magni Carmen) Jerzy Zathey s. 188-191
Do genezy "Nadobnej Paskwaliny" : (nieznany siedemnastowieczny przekład nowel włoskich i hiszpańskich) Krystyna Niklewiczówna s. 192-205
Próba rewizji poezji barskiej Kazimierza Kolbuszewskiego Juliusz Nowak-Dłużewski s. 206-214
Nad tekstami Kniaźnina : kolenda na rok 1783 Tadeusz Mikulski s. 215-221
Juliusz Słowacki "Polska! Polska! o! Królowa" : nieznana satyra na poezje Bohdana Zaleskiego Stanisława Jasińska s. 222-241
Struktura poematu "W Szwajcarii" : (notatka) Bolesław Kielski s. 242-247
Studia i teksty staropolskie : (przegląd bibliograficzno-krytyczny za lata 1945-1949) Tadeusz Ulewicz s. 248-273
"Świadomość słowiańska Jana Kochanowskiego. Z zagadnień psychiki polskiego Renesansu", Tadeusz Ulewicz, Kraków 1948, Prace z historii literatury polskiej, Nr 8, str. 191 : [recenzja] Józef Skoczek Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 273-275
"Mickiewicz", Juliusz Kleiner, Lublin 1948, tom 1, str. VIII i 584; tom 2, cz. 1, str. VIII i 493; tom 2, cz. 2, str. 525, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Tom 40-41 : [recenzja] Konrad Górski Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 276-289
Wydanie narodowe "Dzieł" Mickiewicza Juliusz Kleiner Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 289-356
Uwagi o uwagach prof. J. Kleinera na temat III tomu Wydania Narodowego "Dzieł" Mickiewicza Stanisław Pigoń s. 356-360
Nowe wydanie zbiorowe Słowackiego Stanisław Pigoń Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 361-401
O postępowości Słowackiego : kilka pozycji z roku jubileuszowego Stefan Treugutt s. 402-416
"Mickiewicz", Mieczysław Jastrun, Warszawa 1949, Państwowy Instytut Wydawniczy, wyd. drugie : [recenzja] Barbara Kocówna Mieczyław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 416-422
Puszkin w Polsce Piotr Grzegorczyk Marian Toporowski (aut. dzieła rec.) s. 422-429
Michał Janik Wiktor Hahn s. 430-435
Jan Michalski i jego zbiory Ksawery Świerkowski s. 435-443
Próba bibliografii Leopolda Staffa 1901-1950 s. 444-475