Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1999, Tom 90, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muzyka, głos, język Roland Barthes Krzysztof Kłosiński (tłum.) s. 5-9
Signifiance : wstęp do pism Rolanda Barthes'a o muzyce Krzysztof Kłosiński s. 11-26
Rytm i podmiot w "Oktostychach" i "Muzyce wieczorem" Jarosława Iwaszkiewicza Adam Dziadek s. 27-66
Słuchać i czytać : dwa źródła jednej strategii interpretacyjnej : "Podróż zimowa" Stanisława Barańczaka Andrzej Hejmej s. 67-94
Literackie fugi : "Preludio e fughe" Umberta Saby i "Todesfuge" Paula Celana Andrzej Hejmej s. 95-112
Fortepian : muzyka w Przedpieklu" Gabrieli Zapolskiej Krystyna Kłosińska s. 113-132
O "Eklezjastesie" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego - słowo i słowo Estera Lasocińska s. 133-152
Polskie przekłady "Fausta" Johanna Wolfganga Goethego : studium porównawcze Kornelia Ćwiklak s. 153-176
"Actes du Congrès International „Théâtre, musique et arts dans les cours européennes de la Renaissance et du Baroque”, Varsovie, 23-28 septembre 1996", études réunies et présentées par Kazimierz Sabik, Varsovie 1997 : [recenzja] Alina Nowicka-Jeżowa Kazimierz Sabik (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Barokowy świat człowieka : refleksja antropologiczna w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego", Grzegorz Raubo, Poznań 1997 : [recenzja] Adam Karpiński Grzegorz Raubo (aut. dzieła rec.) s. 180-184
"Pisma krytyczne i polityczne", t. 1-2, Maurycy Mochnacki, wstęp: Zbigniew Przychodniak, wybór i oprac. Jacek Kubiak, Elżbieta Nowicka, Zbigniew Przychodniak, Kraków 1996 : [recenzja] Teresa Winek Jacek Kubiak (aut. dzieła rec.) Maurycy Mochnacki (aut. dzieła rec.) Elżbieta Nowicka (aut. dzieła rec.) Zbigniew Przychodniak (aut. dzieła rec.) s. 185-189
"Dramat bólu istnienia w listach Zygmunta Krasińskiego", Anna Kubale, Gdańsk 1997 : [recenzja] Ewa Szczeglacka Anna Kubale (aut. dzieła rec.) s. 190-198
"Język modernizmu : prolegomena historycznoliterackie", Ryszard Nycz, Wrocław 1997 : [recenzja] Tomasz Lewandowski Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 198-208
"Świat w granicach „ja” : o narracji pierwszoosobowej", Bogumiła Kaniewska, Poznań 1997 : [recenzja] Marcin Wołk Bogumiła Kaniewska (aut. dzieła rec.) s. 208-215
"Poetyka i sztuka słowa", Edward Stankiewicz, przeł. T. Kunz, red. nauk. Ryszard Nycz, Wacław Walecki, indeks nazwisk oprac. Beata Zająz, Kraków 1996 : [recenzja] Grzegorz Grochowski T. Kunz (aut. dzieła rec.) Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) Edward Stankiewicz (aut. dzieła rec.) Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) Beata Zając (aut. dzieła rec.) s. 215-222
"Efekt inskrycji : Jacques Derrida i literatura", Michał Paweł Markowski, Bydgoszcz 1997 : [recenzja] Andrzej Szahaj Michał Paweł Markowski (aut. dzieła rec.) s. 222-228
Ekphrasis : uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza Michał Paweł Markowski s. 229-236