Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1988, Tom 79, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowackiego "portret artysty z czasów młodości" Ewa Łubieniewska s. 5-41
Sytuacja uwięzienia i zdobywania wolności : o jednym z młodopolskich symboli-kluczy Maria Podraza-Kwiatkowska s. 43-75
Mimesis krytyczna Zofia Mitosek s. 77-95
Krytyka retoryczna w Stanach Zjednoczonych Ameryki : zarys dziejów i najnowsze kierunki rozwojowe Anna D. Jaroszyńska s. 97-119
Znaczenie słownika rymów dla atrybucji utworu : czy Jan Andrzej Morsztyn jest autorem "Responsu"? Marian Jeżowski s. 121-125
"Cudze słowo" rosyjskiej poezji w twórczości polskich poetów XX wieku Natalia Bogomołowa Danuta Ossowska (tłum.) s. 127-153
Montesquieu i D'Alembert na łamach monitorowych : z warsztatu bibliografa "Monitora" (7) Elżbieta Aleksandrowska s. 155-169
Walery Przyborowski czy eksdziennikarz? : rozważania o autorstwie "Starej i młodej prasy" Dobrosława Świerczyńska s. 171-202
Nieznany list Sienkiewicza Jerzy Snopek s. 203-206
Upadek historii literatury René Wellek Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 207-221
O pisaniu historii literatury : kilka uwag ze stanowiska konstruktywistycznego Siegfried J. Schmidt Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 223-247
Historia literatury - fragment przepadłej całości? Hans Ulrich Gumbrecht Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 249-261
Problemy pojęcia epoki w historii literatury Michael Titzmann Krzysztof Jachimczak (tłum.) s. 263-297
"Wielkie stulecie Polaków", Alina Witkowska, indeks zestawiła Ewa Maciak, Warszawa 1987 : [recenzja] Maria Kalinowska Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 299-307
"The Esterke Story in Yiddish and Polish Literature : a Case Study in the Mutual Relations of two Cultural Traditions", Chone Shmeruk, Jerusalem 1985 : [recenzja] Aleksander Zyga Chone Shmeruk (aut. dzieła rec.) s. 307-317
"Mit niespójności : twórczość Adama Ważyka w okresie międzywojennym", Wiesław Krzysztoszek, Warszawa-Poznań-Toruń 1985 : [recenzja] Stanisław Gawliński Wiesław Krzysztoszek (aut. dzieła rec.) s. 317-323
"polska powieść rozwojowa w dwudziestoleciu międzywojennym", Bolesław Hadaczek, Szczecin 1985 : [recenzja] Jerzy Smulski Bolesław Hadaczek (aut. dzieła rec.) s. 323-329
"Powieść jako autokreacja", Jerzy Jarzębski, Kraków-Wrocław 1984 : [recenzja] Małgorzata Czermińska Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 330-333
"Świadomość literatury : rozprawy i szkice", Henryk Markiewicz, indeks zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1985 : [recenzja] Erazm Kuźma Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 334-340
"The Great Code : The Bible and Literature", Northrop Frye, London, Melbourne and Henley 1983 : [recenzja] Michał Paweł Markowski Northrop Frye (aut. dzieła rec.) s. 340-353
O makrostrukturach van Dijka Maria Indyk s. 353-363
"Proceeding of the Xth Congress of the International Comparative Literature Association = Actes du Xe Congrès de l'Association Internationale de Littérature Comparée : New York 1982", vol. 1-3, red. Anna Balakian, James J. Wilkelm, New York-London 1985 : [recenzja] Halina Janaszek-Ivaničková Anna Balakian (aut. dzieła rec.) James J. Wilkelm (aut. dzieła rec.) s. 364-379
Janina Garbaczowska (23 października 1902 - 23 września 1986) Jerzy Święch s. 381-386
Edmund Rabowicz (6 stycznia 1928 - 31 sierpnia 1987) Anna Martuszewska s. 387-391
Odpowiedź na publikacje polemiczne Stanisława Dąbrowskiego Stefan Żółkiewski s. 393-396