Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2001, Tom 92, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ukryte założenia i aporie teorii recepcji Katarzyna Chmielewska s. 5-27
Współćzesne stanowista narratywistyczne w filozofii historii a problem relatywizmu? Katarzyna Rosner s. 29-44
Czy krytyka literacka jest sztuką? : wokół jednego z wątków międzywojennych sporów o granice krytyki Dariusz Skórczewski s. 45-73
O początkach i perspektywach psychoanalitycznej interpretacji literatury : Gombrowicz w optyce Freuda i Fromma Edward Fiała s. 75-96
Rola krytyki w kształtowaniu literatury : szkic o poglądach metakrytycznych Andrzeja Kijowskiego Wiesława Tomaszewska s. 97-110
Literaturoznawca na ramionach gigantów : figura autorytetu w późnych tekstach Jerzego Ziomka Małgorzata Juda-Mieloch s. 111-134
Z badań nad przysłowiami : wstęp do neuroparemiologii Jan Kordys Danuta Kądzielawa Maria Sadowska Hanna K. Ulatowska s. 135-162
Listy Elizy Orzeszkowej do Ignacego Baranowskiego (1900-1903) Iwona Wiśniewska s. 163-190
"Odjemek od herbów szlacheckich", Wacław Potocki, z rękopisu Biblioteki Kórnickiej, Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteki Narodowej odczytali, wstępem i komentarzem opatrzyli Maria Łukasiewicz, Zdzisław Pentek, Poznań 1997 : [recenzja] Dariusz Dybek Zdzisław Pentek (aut. dzieła rec.) Maria Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 191-199
"Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku", Mirosława Hanusiewicz, Lublin 1998 : [recenzja] Antoni Czyż Mirosława Hanusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Camões, czyli tryumf epiki", Anna Kalewska, Warszawa 1999 : [recenzja] Henryk Siewierski Anna Kalewska (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Witkacy - Norwid : projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej", Wiesław Rzońca, Warszawa 1998 : [recenzja] Arent van Nieukerken Wiesław Rzońca (aut. dzieła rec.) s. 205-218
"Jak się pisze i rozumie historię : tajemnice narracji historycznej", Jerzy Topolski, Warszawa 1996 : [recenzja] Grzegorz Grochowski Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 218-226
"Le sujet et son identité dans le discours littéraire polonais contemporain : analyse sémio-linguistique", Magdalena Nowotna, Paris-Kraków 1992 : [recenzja] Danuta Urbańska Magdalena Nowotna (aut. dzieła rec.) s. 227-229
"Lire le théâtre : III : le dialogue de théâtre", Anne Ubersfeld, Paris 1996 : [recenzja] Krystyna Ruta-Rutkowska Anne Ubersfeld (aut. dzieła rec.) s. 229-238