Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1978, Tom 69, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Debiut "kozackiego romanisty" Marek Kwapiszewski s. 3-33
Leśmianowskie pytania i zagadki Michał Głowiński s. 35-56
Antymonie Gombrowicza a problemy interpretacji literackiej Kazimierz Bartoszyński s. 57-67
Przemiany polskiej myśli literackiej lat 1945-1948 Zbigniew Jarosiński s. 69-86
Przestrzeń domu w dramacie i tearze Dobrochna Ratajczak s. 87-110
U początków opisu morfonologii polskiej : spór Mrongowiusza z Mrozińskim Zofia Florczak s. 111-126
Tytulatura w korespondencji staropolskiej jako pronlem stosunku między nadawcą a odbiorcą Katarzyna Mroczek s. 127-148
Słownik rytmiczny wiersza Jana Kochanowskiego Maria Kaczmarek s. 149-156
Funkcjonowanie wykładników intensywności w zdaniu Elżbieta Janus s. 157-161
Tadeusz Łada-Zabłocki a Studenckie Polskie Towarzystwo Literackie w Moskwie : w świetle nowych materiałów archiwalnych Władimir A. Djakow Janina Sidorska (tłum.) s. 163-188
Materiały do genezy i powstania krakowskiego "Życia" Ludwika Szczepańskiego : (listy L. Szczepańskiego) s. 189-226
"Tkacze" Hauptmanna w polskiej kulturze robotniczej : przegląd materiałów źródłowych do roku 1914 Józef Kozłowski s. 227-242
"Ruch konwencji. Szkice o poezji romantycznej", Anna Opacka, Ireneusz Opacki, Katowice 1975, wydawca: Uniwersytet Śląski, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Nr 97, ss. 212 : [recenzja] Tadeusz Makles Anna Opacka (aut. dzieła rec.) Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 243-252
"Konopnicka wśród jej współczesnych. Szkice historycznoliterackie", redaktor Teresa Achmatowicz, Warszawa 1976, Czytelnik, ss. 228 + 1 wklejka ilustr. : [recenzja] Zbigniew Przybyła Teresa Achmatowicz (aut. dzieła rec.) s. 252-258
"Młodośc Stefana Żeromskiego", Jerzy Kądziela, indeks zestawiła Krystyna Podgórecka, Warszawa 1976, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 612 + 32 wklejki ilustr. : [recenzja] Andrzej Z. Makowiecki Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) Krystyna Podgórecka (aut. dzieła rec.) s. 259-264
Twórczość Brunona Schulza w krytyce i badaniach literackich (1934-1976) Andrzej Sulikowski s. 264-303
"Kultura - komunikacja - literatura. Studia nad XX wiekiem", pod redakcją Stefana Żółkiewskiego i Maryli Hopfinger, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 204 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 303-316
Stojan Subotin (1 marca 1921 - 7 lipca 1977) [nekrolog] Włodzimierz Kot s. 317-323
Jerzy Cieślikowski (2 listopada 1916 - 9 listopada 1977) [nekrolog] Lesław Tatarowski s. 325-329
Ewa Ostrowska (5 maja 1907 - 16 listopada 1977) [nekrolog] Zofia Kurzowa s. 331-335
Wiedza o literaturze a systemowe nauczanie i uczenie się literatury : uwagi w związku z artykułem B. Chrząstowskiej "Polonistyka szkolna w procesie komunikacji literackiej" Wojciech Pasterniak s. 337-342
W odpowiedzi W. Pasterniakowi Bożena Chrząstowska s. 342-345