Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1983, Tom 74, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Umieranka księdza Baki Aleksander Nawarecki s. 3-29
Czasopisma i publikacje zbiorowe polskich futurystów Andrzej K. Waśkiewicz s. 31-79
Przestrzeń metafizyki, przestrzeń języka : Schulzowskie "mateczniki" sensu Krzysztof Stala s. 81-104
Boris Ejchenbaum o problemach życia literackiego swojego czasu (1927) Stanisław Dąbrowski s. 105-122
Semantyczne funkcje form metrycznych w poezji antycznej Jerzy Danielewicz s. 123-135
"Prawda odkryta na końcu wieku XVIII" : z dziejów wolnomyślicielstwa religijnego w literaturze Oświecenia Jerzy Snopek s. 137-152
Józef Poniatowski jako bohater narodowy w poezji późnego Oświecenia Wiesław Pusz s. 153-162
Stanisława Wyrzykowskiego wspomnienia z młodości : jeszcze jedna młodopolska legenda Lucyna Kozikowska-Kowalik s. 163-194
Czym jest opis? Philippe Hamon Agnieszka Kuryś (tłum.) Katarzyna Rytel (tłum.) s. 195-220
Ograniczenia dyskursu realistycznego Philippe Hamon Zbigniew Jamrozik (tłum.) s. 221-262
Literatura w czytelniku : stylistyka afektywna Stanley Fish Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 263-304
Współczesne amerykańskie badania literackie : wstępny przegląd ich związków z badaniami kontynentalnymi C. van Boheemen-Saaf Jadwiga Lekczyńska (tłum.) s. 305-324
"Piesnia pra zubra : na łacinskaj, biełoruskaj, ruskaj mowach", Mikołaj Husoŭski, pierekład na biełoruskaju mowu: Jazep Siemiażon, pierekład na ruskaju mowu: J. Pareckah i J. Siemiażon, pierekład pryswiaczennia paemy: Bonie Sforca, paslesłoŭje, kamientaryi i bibliografija: W. Taraszkiewicz, ilustracyi i makiet wydannia J. Kulika, Minsk 1980 : [recenzja] Franciszek Sielicki Mikołaj Husoŭski (aut. dzieła rec.) J. Kulik (aut. dzieła rec.) J. Pareckah (aut. dzieła rec.) Bonie Sforca (aut. dzieła rec.) Jazep Siemiażon (aut. dzieła rec.) W. Taraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 325-327
"Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem", Adam Mickiewicz, oprac. Konrad Górski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981 : [recenzja] Zbigniew Jerzy Nowak Konrad Górski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 327-332
"Liryka w pełni romantyczna : studia i szkice o wierszach Słowackiego", Czesław Zgorzelski, Warszawa 1981 : [recenzja] Marek Piechota Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 332-343
"Artyści i historia : koncepcje historiozoficzne polskiego modernizmu", Zbigniew Kuderowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980 : [recenzja] Tomasz Weiss Zbigniew Kuderowicz (aut. dzieła rec.) s. 344-352
"Między awangardą a kulturą masową : wokół społecznej roli pisarza", Kamila Rudzińska, przedmowy napisał Stefan Żółkiewski, tekst i indeks oprac. Maryla Hopfinger, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Urbański Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 352-361
"Powinowactwa literatury : studia i szkice", Jerzy Ziomek, Warszawa 1980 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jerzy Ziomek s. 361-368
Franck-Louis Schoell (19 sierpnia 1989 - 23 stycznia 1982) : wspomnienie Tomasz Jodełka-Burzecki s. 369-380
Roman Jakobson (11 października 1896 - 18 lipca 1982) Stefan Żółkiewski s. 381-389
Roman Jakobson : wspomnienie Maria Renata Mayenowa s. 391-395
Sprostowanie Andrzej Bogusławski s. 397