Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1954, Tom 45, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bilans Sesji Odrodzenia Jerzy Ziomek s. 3-13
O metodzie artystycznej polskiej literatury okresu Odrodzenia Kazimierz Budzyk s. 14-29
Przysłowia i zwroty przysłowiowe w utworach Kochanowskiego Zofia Szmydtowa s. 30-60
Dzieło literackie Jana Brożka Henryk Barycz s. 61-90
Pozory i prawda dzieła Rebalais'go Jan Nowakowski s. 91-112
Propozycje stylistyczne na marginesie radzieckiej dyskusji językoznawczej po artykułach Józefa Stalina Maria Renata Mayenowa s. 113-140
Skład osobowy klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku na początku XV wieku Władysław Dziewulski s. 141-144
Gdzie jest rękopis "Pieśni o Wiklefie"? Jerzy Zathey s. 145-155
Ludycje wiesne Czesław Hernas s. 156-170
Nowe dokumentacje polskiego dramatu liturgicznego Julian Lewański s. 171-182
Jeszcze w sprawie chronologii drugiej serii wypraw kleszych na wojnę Władysław Czapliński s. 183-194
"Zdrowaś Maryja Polaków" : nieznany paszkwil z czasów rokoszu lubomirskiego Marian Pełczyński s. 195-198
Relacja Imć pana Jana Paska z poselstwa do Moskwy 1671-1672 r. Stanisław Pigoń s. 199-204
"Czytywałem Polaka Modrzewskiego..." : ze związków kulturalnych między Oświeceniem a Renesansem Tadeusz Mikulski s. 205-222
Powojenne Rożdzieńsciana Roman Pollak s. 223-229
"Z dziejów Renesansu w Polsce", Kazimierz Budzyk, Wrocław 1953, Wydawnictwo Polskiej Akademiii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Badań Literackich PAN, Studia Staropolskie, pod red. Kazimierza Budzyka, t. 1, s. 199, 1 nlb. : [recenzja] Jadwiga Pietrusiewiczowa Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Twórczość poetycka Filipa Kallimacha", Kazimierz Kumaniecki, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 147, 1 nlb. : [recenzja] Janusz Pelc Kazimierz Kumaniecki (aut. dzieła rec.) s. 233-238
"Listy", Teofilakt Symokatta, tłumaczył z języka greckiego na łaciński Mikołaj Kopernik, Warszawa 1953, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. XIX, 1 nlb., 173, 3 nlb. : [recenzja] Jerzy Łanowski Mikołaj Kopernik (aut. dzieła rec.) Teofilakt Symokatta (aut. dzieła rec.) s. 238-243
"Reformacja a problem chłopski w Polsce XVI wieku. Oddziaływanie walki klasowej na wsi polskiej na kształtowanie się ideologii religijnej szlachty w okresie reformacji", Janusz Tazbir, Wrocław 1953, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich PAN, Studia Staropolskie, pod red. Kazimierza Budzyka, t. 2, s. 142, 2 nlb. : [recenzja] Lech Szczucki Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 243-252
"Jan Kochanowski. Rekonesans", Jerzy Ziomek, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 111, 1 nlb. : [recenzja] Andrzej Lam s. 252-260
"Pisma wybrane", t. 1-2, Wacław Potocki, opracował Jan Dürr-Durski, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 452+323 : [recenzja] Alojzy Sajkowski Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) Wacław Potocki (aut. dzieła rec.) s. 260-267
Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich Irena Kucharska s. 268-271
Odnalezienie fragmentu zabytku czeskiego z końca XIV w. M. Walter s. 272
Bibliografia prac Juliana Krzyżanowskiego s. 273-301
Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich PAN. s. 302-303
Książki nadesłane : historia i teoria literatury. s. 304