Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1965, Tom 56, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tradycje komedii antycznej a formowanie się komedii polskiej w wieku XVI : zarys problematyki Tadeusz Bieńkowski s. 1-16
Literatura sowizrzalska wobec reformacji Zbigniew Nowak s. 17-32
Polacy w rzymskiej "Arkadii" (1699-1766) Wanda Roszkowska s. 33-78
Sądy współczesnych o powieści polskiej XVIII wieku : z problemów terminologii Maria Rutkowska s. 79-104
O pewnej właściwości porównania i metafory Stanisław Dąbrowski s. 105-124
Pieśń o wójcie krakowskim Albercie Henryk Kowalewicz s. 125-138
Zapomniany toruński tłumacz Lutra Jan Krakowczyk Bronisław Nadolski s. 139-147
Czapla Kochcickich : Roździeńscianum Jerzy Łanowski s. 149-166
Teatralia w zbiorze Adama Wolańskiego i nieznane materiały do dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce Jan Okoń s. 167-178
Stanisław Herakliusz Lubomirski w czasie spisku przeciwko Janowi III : paszkwile na Stanisława Antoniego Szczukę Jan Dürr-Durski s. 179-191
Rozdział "Systemu przyrody" Holbacha w XVIII-wiecznym przekładzie polskim Zofia Sinko s. 193-206
Ze skoków do Ursino : Niemcewicziana w Ameryce Maria Gottwald (tłum.) s. 207-216
Urywki listów Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej (1843-1858) s. 217-229
Na marginesie ostatnich "Roździeńscianów" Roman Pollak s. 231-233
"O powieściach Fryderyka Skarbka", Kazimierz Bartoszyński, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego: Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 8, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 302, 6 nlb. : [recenzja] Maria Żmigrodzka Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 233-239
"„Pan Tadeusz”", t. 1: "Studia o poemacie"; t. 2: "Studia o tekście", Kazimierz Wyka, indeksy opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 1, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 326, 8 nlb.; 412, 4 nlb. + 1 wkładka erraty : [recenzja] Zbigniew Goliński Maria Janion Zdzisława Kopczyńska Mirosława Puchalska Zofia Stefanowska Alina Witkowska Kazimierz Wyka Maria Żmigrodzka Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 239-266
"„Tygodnik Literacki”. 1838-1845. Zarys monograficzny", Bogdan Zakrzewski, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 5, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 236, 4 nlb. : [recenzja] Maria Straszewska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 266-270
"Powstanie styczniowe w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego", Bożena Osmólska-Piskorska, Toruń 1963, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Łodzi, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, tom 14, zeszyt 2, s. VIII, 260, 4 nlb. + 1 wkładka erraty (maszynopis) : [recenzja] Wincenty Danek Bożena Osmólska-Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 271-273
"Wsród gawędziarzy, pamiętnikarzy i uczonych galicyjskich. Studia i sylwety z życia umysłowego Galicji XIX w.", t. 1-2, Henryk Barycz, Kraków 1963, Wydawnictwo Literackie, s. 426, 2 nlb. + 23 wklejki ilustr.; 390, 2 nlb. + 18 wklejek ilustr. : [recenzja] Rościsław Skręt Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 273-278
"Histoire de la littérature polonaise. (Des origines à 1961)", Maxime Herman, Paris 1963, Nizet, s. 834, 6 nlb. : [recenzja] Zygmunt Markiewicz Maxime Herman (aut. dzieła rec.) s. 278-281
"Heroikomika v básnictví Slovanů", Karel Krejčí, Praha 1964, Nakladatelství Československé akademie vĕd, s. 550 + 1 wklejka ilustr. : [recenzja] Józef Magnuszewski Karel Krejčí (aut. dzieła rec.) s. 281-290
"Histoire du roman moderne", René-Marill Albérès, Paris 1962, Éditions Albin Michel, s. 450 : [recenzja] Aleksandra Palusińska René-Marill Albérès (aut. dzieła rec.) s. 290-296
"Ricerche Slavistiche", Vol. X, Roma 1962, sansoni editore, pubblicazione dell'Istituto di Filologia Slava dell'Università di Roma, a cura di Giovanni Maver, con la collaborazione di Ettore Lo Gatto e Riccardo Picchio, s. 242 : [recenzja] Roman Pollak Ettore Lo Gatto (aut. dzieła rec.) Giovanni Maver (aut. dzieła rec.) Riccardo Picchio (aut. dzieła rec.) s. 296-300
Jan Stanisław Bystroń (20 października 1892 - 18 listopada 1964) [nekrolog] Franciszek Bielak s. 301-303
Stanisław Kolbuszewski (22 czerwca 1901 - 7 stycznia 1965) [nekrolog] Jan Trzynadlowski s. 305-309
Zygmunt Falkowski (20 czerwca 1899 - 14 lutego 1965) [nekrolog] Janusz Degler s. 312-317
W sprawie "Odprawy posłów greckich", ostatniego jej wydania w "Bibliotece Narodowej" oraz recenzji J. Kołtuniakowej Tadeusz Ulewicz s. 319-324
Odpowiedź recenzentki Janina Kołtuniakowa s. 324-326