Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1999, Tom 90, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Johana Meermana "Eenige berichten omtrent het Noorden en Noord-Oosten van Europa" : dzienniki podróży po Polsce w drugiej połowie XVIII w. jako gatunek literacki Jan Ij. van der Meer Anna Cieślicka (tłum.) s. 5-26
Choroba jako postęp, czyli dekadencka historiozofia Przybyszewskiego Paweł Dybel s. 27-46
Romantyczne aspekty "Operetki" Witolda Gombrowicza Mieczysław Inglot s. 47-58
Uwarunkowania kulturowe literackiego obrazu kobiet w polskiej i szwedzkiej prozie o tematyce wiejskiej z pierwszej połowy XX wieku Małgorzata Anna Packalén s. 59-70
Poza konwencja : poszukiwania artystyczne w prozie Leopolda Buczkowskiego Sławomir Baryła s. 71-93
Symbolika czystości i brudu w twórczości szpitalnej Mirona Białoszewskiego Wojciech Jajdelski s. 95-106
Autointertekstualność i pierwsza osoba : przypadek "Nierzeczywistości" i "Ronda" Kazimierza Brandysa Marcin Wołk s. 107-131
"Powieści" Cypriana Godebskiego wobec konwencji powiastki oświeceniowej Artur Timofiejew s. 133-148
"Sybilla prorokuje..." : o fraszce "Do Stanisława" (I 63) Jana Kochanowskiego Jacek Sokolski s. 149-152
Lekcje "Pana Jowialskiego" Henryk Markiewicz s. 153-166
Archiwum Jana Lechonia w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku : relacja z badań Beata Dorosz s. 167-193
"Theatrum mundi : ze studiów nad poezją staropolską", Jadwiga Kotarska, Gdańsk 1998 :[recenzja] Antoni Czyż Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) s. 195-201
"Trzynaście arcydzieł romantycznych", pod red. Elżbiety Kiślak i Marka Gumkowskiego, Warszawa 1996 : [recenzja] Barbara Zwolińska Marek Gumkowski (aut. dzieła rec.) Elżbieta Kiślak (aut. dzieła rec.) s. 201-207
"Maksymalnie udana egzystencja : szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego", Anna Sobolewska, Warszawa 1997 : [recenzja] Małgorzata Łukaszuk-Piekara Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 207-213
"Badania porównawcze : dyskusja o metodzie : Radziejowice, 6-8 lutego 1997 r.", pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej, Izabelin 1998 : [recenzja] Stefan Wrzosek Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 213-219
"Mimesis : zjawisko i problem", Zofia Mitosek, indeks osób oprac. Barbara Gomulicka, Warszawa 1997 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Barbara Gomulicka (aut. dzieła rec.) Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 219-230
"The Stubborn Drive", Teresa de Lauretis, [w]: „Critical Inquiry”, no 4 (Summer), vol 24, 1998 : [recenzja] Grażyna Borkowska Teresa de Lauretis (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"What Ails Feminist Criticism?", Susan Gubar, [w]: „Critical Inquiry”, no 4 (Summer), vol. 24, 1998 : [recenzja] Grażyna Borkowska Susan Gubar (aut. dzieła rec.) s. 234-235
Claude Backvis (24 kwietnia 1910 - 16 maja 1998) Alina Nowicka-Jeżowa s. 237-244