Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2013, Tom 104, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tarda loquendi facultas - tożsamość tzw. Galla Anonima w kontekście listów i epilogów "Gestów" Witold Wojtowicz s. 5-38
Francuskie i polskie gniewy, żale i śpiewy : o erotykach Philippe'a Desportes'a i "Lyricorum libellus" Jana Kochanowskiego Rolf Fieguth s. 39-67
"Czy się kryć w pustym lesie?" : o przekładzie i interpretacji mitu o Akteonie w ujęciu Andrzeja Zbylitowskiego Anna Kochan s. 69-97
Nosorożec księdza Birkowskiego, czyli symboliczne gry z czytelnikiem barokowego kaznodziei Jacek Sokolski s. 87-97
Toruńskie zagadki weselne : porównania - obrazowanie - obyczajowość Krzysztof Obremski s. 99-118
Dramaturgia Jana Bielskiego na tle przemian w teatrze jezuickim Małgorzata Mieszek s. 119-143
Silvae i sylwy - glosa historycznoliteracka do pewnego nieporozumienia Roman Krzywy s. 145-151
Renesansowe teorie figuratywności : Peter Schade (Petrus Mossellanus) Wojciech Ryczek s. 153-172
Definicja jako źródło epigramatycznej argucji w jezuickiej teorii i praktyce Jarosław Nowaszczuk s. 173-184
"Chcesz być groźnym, a uciekasz..." : nad komentarzem do epinikionów moskiewskich Jana Kochanowskiego Roman Krzywy s. 185-194
W kręgu literatury antyżydowskiej w dawnej Polsce - "Prognosticon, albo zalecenie cielęcia smrodliwego [...]" Andrzej Borkowski s. 195-205
Jan z Kijan, Januarius Sovizralius, Jan Dzwonkowski - dwa pseudonimy, jedno nazwisko? : rzecz o tożsamości plebejskiego poety Bogdan Stanaszek s. 207-216
Anonimowe dzieło emblematyczne na kanwie cyklu rycin "Cor Iesu amanti sacrum" Antona Wierixa z drugiej połowy XVII stulecia Radosław Grześkowiak s. 217-230
Z kroniki do sylwy : wokół problemów rękopisu i druku w początkach XVII wieku : część 2 : wiersz Macieja Stryjkowskiego w lwowskim rękopisie Ossolineum Aleksandra Oszczęda s. 231-248
Wędrówka po staropolskich gatunkach i tematach Piotr Pirecki Teresa Banaś (aut. dzieła rec.) s. 249-255
Kniaźnin odczytany na nowo Szymon Dąbrowski Patrycja Fiuk Tomasz Chachulski (aut. dzieła rec.) Bożena Mazurkowa (aut. dzieła rec.) s. 255-259
Romantyczna Ameryka Niemcewicza Joanna Szpendowska Elwira Jeglińska (aut. dzieła rec.) s. 259-265