Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 58
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1935, Tom 32, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisław Windakiewicz Wacław Borowy s. 3-34
Rosyjski wiersz Syrokomli Piotr Bańkowski s. 35-38
Antynomja Dygasińskiego : szkic Franciszek Bielak s. 39-46
Kim jest ksiądz Piotr w "Dziadach"? Józef Birkenmajer s. 47-53
Włoscy komedjanci króla Jana Mieczysław Brahmer s. 54-62
Z dziejów polskiej pieśni ludowej Jan Stanisław Bystroń s. 63-67
Na szczytach polskiej liryki religijnej Ignacy Chrzanowski s. 68-83
Wielcy powieściopisarze angielscy XIX wieku z perspektywy dzisiejszej Roman Dyboski s. 84-109
Ślady podróży flandryjskiej królewicza Władysława (1624) w teatrze Calderona Władysław Folkierski s. 110-118
Łukasza Opalińskiego "Poeta Nowy" Ludwik Kamykowski s. 119-131
Średniowiecze i renesans w poezji polskiej wieku XVI Julian Krzyżanowski s. 132-153
Miasta i mieszczanie w powieści stanisławowskiej Zygmunt Leśnodorski s. 154-189
Kilka uwag o wydaniach krytycznych nowszych tekstów literackich Stanisław Pigoń s. 190-198
Twórczość dramatyczna Norwida Zofia Szmydtowa s. 199-208
Wileńscy Filomaci w Pradze Marian Szyjkowski s. 209-223
Data wykładu Wojskiego o gwiazdach Stanisław Turowski s. 224-228
"Giaur" w przekładzie Mickiewicza Józef Ujejski s. 229-239
Andrzej Morsztyn i jego wydawcy Wiktor Weintraub s. 240-260
Harfa Stanisław Zabierowski s. 261-269
Materjały do bibljografii pism prof. Stanisława Windakiewicza Z. Korzennik Stanisław Laskowski L. Nowak s. 270-283
Zjazd naukowy im. Ignacego Krasickiego. s. 283-284
Analiza uczuć w "Cydzie" Corneille'a : przyczynek do podstaw psychicznych twórczości Wyspiańskiego Marian Albiński s. 285-301
"Pan Jowialski" jako komedja antyromantyczna Zygmunt Erlacher de Khay s. 302-318
Kochanowski polski i łaciński Alfred Fei s. 319-339
O dwóch przeróbkach polskich "Kätchen von Heilbronn" Henryka Kleista Wiktor Hahn s. 340-342
Motyw zemsty ludu w poezji polistopadowej Michał Janik s. 343-387
Data śmierci Wacława Potockiego Ludwik Kamykowski s. 388-389
Wernyhora : zarys historji legendy Piotr Aleksander Kostruba s. 390-415
Z marginaljów średniowiecznych Julian Krzyżanowski s. 416-421
Do rodowodów postaci w "Panu Tadeuszu" Jadwiga Łempicka s. 422-429
"Nieboska komedia" Krasińskiego Wacław Moraczewski s. 430-433
Gofrediana Roman Pollak s. 434-440
Mickiewicz jedzie do Pragi : z cyklu "Polskie peregrynacje do Pragi i Karlowych Warów" Marian Szyjkowski s. 441-480
Fragmenty czterech nieznanych wydań "Marchołta" Kazimierz Piekarski s. 481-520
Osieł Lucjuszów : (1608) Tadeusz Mikulski s. 521-540
Z dziejów teatru jezuickiego we Lwowie Ryszard Skulski s. 541-547
Z nieznanych autografów Henryka Sienkiewicza Józef Birkenmajer s. 548-554
"Cyprjan Kamil Norwid na tle swego konfliktu z krytyką", Władysław Arcimowicz, Wilno 1935 ; "Norwid", Zygmunt Wasilewski, Warszawa 1935 : [recenzja] Stanisław Cywiński Władysław Arcimowicz (aut. dzieła rec.) Zygmunt Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 555-568
"Szkice z dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego", Henryk Barycz, Kraków 1933 : [recenzja] Stanisław Łempicki Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 568-571
"Geneza i autorstwo "Equitis Poloni in Jesuites Actio Prima", Henryk Barycz, Kraków 1934 : [recenzja] Aleksander Brückner Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 572-574
"Historja Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu", Henryk Barycz, Kraków 1935 : [recenzja] Stanisław Łempicki Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 574-590
"Zagadnienie autorstwa "Bogurodzicy"", Józef Birkenmajer, Gniezno 1935 : [recenzja] Aleksander Brückner Józef Birkenmajer (aut. dzieła rec.) s. 590-594
"Tomasz Zan. Lata uniwersyteckie 1815-1824", Marja Dunajówna, Wilno 1933 : [recenzja] Zofia Ciechanowska Maria Dunajówna (aut. dzieła rec.) s. 594-597
"Bibliografja Polska", T. XXX, Karol Estreicher, wyd. Stanisław Estreicher, Kraków 1934 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) Stanisław Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 597-599
"Katalog wystawy zbiorów teatralnych i muzycznych Biblioteki Narodowej w Warszawie", Warszawa 1934 : [recenzja] Wiktor Hahn s. 599-602
""Drama" w warszawskim teatrze narodowym podczas dyrekcji L. Osińskiego (1814-1831)", Bohdan Korzeniewski, Warszawa 1934 : [recenzja] Wiktor Hahn Bohdan Korzeniewski (aut. dzieła rec.) s. 602-603
"La Pologne en France. Essai d'une bibliographie raisonnée", T. I, Jan Lorentowicz, avec la collaboration A. M. Chmurski, Paris 1935 : [recenzja] Władysław T. Wisłocki Aleksander Maciej Chmurski (aut. dzieła rec.) Jan Lorentowicz (aut. dzieła rec.) s. 603-605
"Książka w Toruniu do roku 1973. Zarys dziejów", Zygmunt Mocarski, Toruń 1934 : [recenzja] Tadeusz Mikulski Zygmunt Mocarski (aut. dzieła rec.) s. 605-607
"Krzysztof Celestyn Mrongowjusz 1764-1855 - Księga pamiątkowa", pod red. Władysława Pniewskiego, Gdańsk 1933 : [recenzja] Ryszard Skulski Władysław Pniewski (aut. dzieła rec.) s. 607-609
Prace o Sienkiewiczu Józef Birkenmajer s. 609-626
"Dykcjonarz teatrów polskich czynnych od czasów najdawniejszych do roku 1863", Ludwik Simon, Warszawa 1935 : [recenzja] Wiktor Brumer Ludwik Simon (aut. dzieła rec.) s. 626-632
"Jan Kochanowski jako tłumacz", Helena Sobczakówna, Poznań 1934 : [recenzja] Alfred Fei Helena Sobczakówna (aut. dzieła rec.) s. 632-633
"Polská účast w českém národnim obrozeni", č. II, Marjan Szyjkowski, [tł.] Václav Kredba, Praga 1935 : [recenzja] Karel Krejči Václav Kredba (aut. dzieła rec.) Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 634-636
"Poezja opisowa Delille'a w Polsce", Apolonja Załuska, Kraków 1934 : [recenzja] Mikulski Tadeusz Apolonia Załuska (aut. dzieła rec.) s. 637-638
Odpowiedź na recenzję Józef Birkenmajer s. 639-647
Replika Aleksander Brückner s. 647-648
Bibljografja historji literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 1933 Eugenia Kurkowa s. 649-664
Ś. p. Mieczysław Hartleb Stanisław Łempicki s. 665-668