Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1933, Tom 30, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 1-2
"Księga Miłości" Jana Kochanowskiego Aleksander Brückner s. 3-16
Sytuacja Polski i warunki rozwoju literatury polskiej w epoce porozbiorowej Stanisław Dobrzycki s. 17-53
Alojzy Feliński : (jeden rozdział z "Historji literatury Polski porozbiorowej") Ignacy Chrzanowski s. 54-60
Próby i pomysły dramatyczne Mickiewicza Stanisław Windakiewicz s. 61-69
Kto jest autorem epigramów : "Postny obiad, abo zabaweczka" i intermedjów "Uciechy lepsze y pożytecznieysze, aniżeli z Bachusem y Wenerą"? Zygmunt Mocarski s. 70-83
Trzy pojedynki : (na marginesie "Cyda") Henryk Galle s. 83-93
Jeszcze "skwierne miaso" Henryk Ułaszyn s. 93-98
Nowela Boccaccia "Sokół" i powiastka Lucjana Siemieńskiego "Sarneczka" Wiktor Hahn s. 98-99
Materjały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego. Część druga. I. Notatniki Ludwik Bernacki s. 100-140
"Bibliografja Polska Karola Estreichera", t. XXVIII, wyd. Stanisław Estreicher, Kraków 1930 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) Stanisław Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 141-146
"Literatura grecka", T. I, cz. 1-2, Tadeusz Sinko, Kraków 1931-1932 : [recenzja] Aleksander Turyn Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 146-151
"Allgemeine Bücherkunde zur neueren deutschen Literaturgeschichte", Robert F. Arnold, Berlin-Leipzig 1931 : [recenzja] Jan Berger Robert F. Arnold (aut. dzieła rec.) s. 151-156
Wręczenie złotego medalu profesorowi Aleksandrowi Brücknerowi s. 157-159
Ś. p. Bronisław Gubrynowicz : (wspomnienie pośmiertne) Ignacy Chrzanowski s. 163-167
Ruskie przekłady kronik Bielskiego i Strykowskiego : karta z dziejów promieniowania kultury polskiej na wschód Stanisław Ptaszycki s. 168-184
Sprawa motywów i kompozycji w "Trenach" J. Kochanowskiego Bronisław Nadolski s. 185-204
"Dziady" a Maryla Tadeusz Pini s. 205-225
"Cyganerja warszawska" : szkic z dziejów obyczajowości literackiej Stefan Kawyn s. 226-243
Biernat Lubelczyk a "lekarz Pileckich" Aleksander Brückner s. 244-249
Powieści Wschodnie Ignacego Krasickiego Irena Turowska-Barowa s. 249-261
Materjały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego. Część druga. I. Notatniki Ludwik Bernacki s. 262-291
Listy Kornela Ujejskiego do Aleksandra Guttrego z lat 1877-1855 Adam Czartkowski s. 291-299
Drobiazgi bibljograficzne Władysław Jankowski s. 299-301
"Nagrobek Urszulki", Mieczysław Hartleb, Kraków 1927 : [recenzja] Stanisław Windakiewicz Mieczysław Hartleb (aut. dzieła rec.) s. 302
"Tatry w slovenskej a polskiej poezji", Stanisław Mečiar, 1932 : [recenzja] Jan Gwalbert Pawlikowski Stanisław Mečiar (aut. dzieła rec.) s. 303-311
"Zygmunt August : sceny dramatyczne", Stanisław Wyspiański, przygot. do druku Leon Płoszewski, Warszawa 1930 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) Stanisław Wyspiański (aut. dzieła rec.) s. 311
Od Redakcji s. 312
O łacińskich oficjach rymowanych z polskich źródeł Bronisław Gładysz s. 313-351
Żmichowska wobec romantyzmu francuskiego Wanda Morzkowska-Tyszkowa s. 352-389
Nowe teksty staropolskie Aleksander Brückner s. 390-397
Materiały do życia i twórczości Ignacego Krasickiego Ludwik Bernacki Ignacy Krasicki s. 398-509
List Kajetana Koźmiana do generała Wincentego Krasińskiego Henryk Kopia s. 509-512
Z korespondencji Henryka Sienkiewicza Ferdynand Bostel s. 512-573
"Bibliografia polska", T. XXIX, Estreicher, Kraków 1933 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 574-576
"Literatura polska", T. I, część 2, Juljusz Kleiner, Juljusz Balicki, Stanisław Maykowski, Lwów 1932 : [recenzja] Aleksander Brückner Juliusz Balicki (aut. dzieła rec.) Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) Stanisław Maykowski (aut. dzieła rec.) s. 576-580
"Die Literatur in den Krönlanden. Galizien", Jaób Rollauer, Wiedeń 1930 : [recenzja] Wiktor Hahn Jakub Rollauer (aut. dzieła rec.) s. 580-582
"Uwagi o przekładach Fausta Goethego", Jakób Rollauer, "Przegląd Humanistyczny", 1933 : [recenzja] Wiktor Hahn Jakub Rollauer (aut. dzieła rec.) s. 582-583
Ś. p. Henryk Kopia Ryszard Skulski s. 584-587
Od Redakcji. s. 592
    Zacytuj
  • Udostępnij