Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1998, Tom 89, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dydaktyka i parenetyka : uwagi o elementach świata przedstawionego w "Ziemiaństwie polskim" Kajetana Koźmiana Sławomir Kufel s. 5-14
Armaty Mickiewicza Jerzy Axer Zofia Stefanowska s. 15-29
"W tańcu tylko wypowiadać potrafię najwyższych rzeczy przenośnie" : metafora tańca w tradycji modernistycznej Andrzej Zawadzki s. 31-63
Z Dostojewskim w martwym domu Tadeusz Sucharski s. 65-83
Między reportażem a mikropowieścią : o "Sublokatorce" Hanny Krall Iwona Mandziej s. 85-97
Feministyczna krytyka literacka : teorie i praktyki Krystyna Kujawińska-Courtney s. 99-113
Trudna sztuka mówienia głupstw : o "Narkotykach" Stanisława Ignacego Witkiewicza Grzegorz Grochowski s. 115-141
Paweł z Krosna i jego twórczość w świetle dotychczasowych badań Albert Gorzkowski s. 143-154
"Tysiąc nocy i jedna" : w kulturze literackiej polskiego Oświecenia Jadwiga Rudnicka s. 155-182
"Alegoria między pochwałą a naganą : twórczość Jana Jurkowskiego (1580-1635)", Bogusław Pfeiffer, indeks nazwisk oprac. Zofia Smyk, Wrocław 1995 : [recenzja] Marzena Walińska Bogusław Pfeiffer (aut. dzieła rec.) Zofia Smyk (aut. dzieła rec.) s. 183-193
"Sienkiewicza „Powieść z lat dawnych : studia”", Tadeusz Bujnicki, Kraków 1996 : [recenzja] Bogdan Mazan Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 193-209
"Stanisław Wyspiański : studium artysty : materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, 7-9 czerwca 1995", pod red. nauk. Ewy Miodońskiej-Brookes, indeks osobowy oprac. Justyna Zarzycka, Kraków 1996; "„Mam ten dar bowiem: patrzę inaczej” : szkice o twórczości Stanisława Wyspiańskiego", Ewa Miodońska-Brookes, Kraków 1997 : [recenzja] Rafał Węgrzyniak Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) Justyna Zarzycka (aut. dzieła rec.) s. 209-215
"Filister w prozie fabularnej Młodej Polski", Jadwiga Zacharska, Warszawa 1996 : [recenzja] Ryszard Nycz Jadwiga Zacharska (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"Parody : Ancient, Modern and Post-Modern", Margaret A. Rose, Cambridge 1993 : [recenzja] Elżbieta Sidoruk Margaret A. Rose (aut. dzieła rec.) s. 218-227
"Dramatic Discourse : Dialogue as Interaction in Plays", Vimala Herman, London and New York 1995 : [recenzja] Małgorzata Sugiera Vimala Herman (aut. dzieła rec.) s. 228-232
Andrzej Bukowski (30 listopada 1911 - 14 lutego 1997) Jan Data s. 233-238
Zdzisław Libera (26 lutego 1913 - 26 kwietnia 1998) Teresa Kostkiewiczowa s. 239-243