Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2008, Tom 99, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spór między Mickiewiczem a Krasińskim o miejsce Żydów wśród Polaków Jerzy Fiećko s. 5-21
"Światło wieku przełamanie zawziętości i przesądy" : publicystyka Ludwika Lublinera i Joachima Lelewela w kontekście "Wojny żydowskiej" 1859 roku Michał Moch s. 23-32
"Będziemyż sobie jak posąg wydarty pokrywom wieków?" : ślady doświadczenia zagłady w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego : próba zrozumienia Eliza Kiepura s. 33-49
Fałszywy mesjasz : o jednym toposie żydowskim w twórczości Juliana Stryjkowskiego Ireneusz Piekarski s. 51-88
Historia Zagłady i literatura (nie) piękna : "Tworki" Marka Bieńczyka w kontekście kultury posttraumatycznej Katarzyna Bojarska s. 89-106
Dlaczego empiryczne badania literackie? : dlaczego nie? Siegfried J. Schmidt Agata Zawiszewska (tłum.) s. 107-119
Sienkiewicz i Żydzi : rekonesans Dobrosława Świerczyńska s. 121-157
Marek Eiger - Stefan Napierski Jerzy Domagalski s. 159-166
Edytorskie aspekty twórczości Leopolda Buczkowskiego : rekonesans Sławomir Buryła s. 167-189
"Wywiad i atomy" : o niepublikowanym zbiorze opowiadań Stanisława Lema Kamila Budrowska s. 191-198
"Opowieści niesamowite Józefa Bogdana Dziekońskiego", Maciej Szargot, [w]: „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, Nr 2233, Katowice 2004 : [recenzja] Marta Piwińska Maciej Szargot (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Prowincja centrum : przypisy do Schulza", Jerzy Jarzębski, indeks nazwisk: Anita Kasperek, Kraków 2005; "Natura i teatr : 16 tekstów o Gombrowiczu", Jerzy Jarzębski, Kraków 2007 : [recenzja] Marian Bielecki Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) Anita Kasperek (aut. dzieła rec.) s. 204-217
"Wspomnienia o Leopoldzie Buczkowskim", pod red. Jana Tomkowskiego, Ossa 2005 : [recenzja] Radosław Sioma Jan Tomkowski (aut. dzieła rec.) s. 217-222
"Twórczość literacka Kornela Filipowicza", Stanisław Rogala, Kielce 2005 : [recenzja] Tomasz Mizerkiewicz Stanisław Rogala (aut. dzieła rec.) s. 222-228
"Sztuka czy naród? : monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego", Elżbieta Janicka, Kraków 2006 : [recenzja] Sławomir Buryła Elżbieta Janicka (aut. dzieła rec.) s. 228-233
"Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza : od poetyki tekstu do poetyki lektury", Tomasz Kunz, red. nauk. Ryszard Nycz, [w]: „Modernizm w Polsce”, t. 9, Kraków 2005 : [recenzja] Andrzej Skrendo Tomasz Kunz (aut. dzieła rec.) Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 233-244
"Judaizm jako los : rzecz o Bogdanie Wojdowskim", Alina Molisak, Warszawa 2004 : [recenzja] Sławomir Jacek Żurek Alina Molisak (aut. dzieła rec.) s. 244-249
"Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana pisarstwa historycznego", Bartłomiej Krupa, Kraków 2006 : [recenzja] Sławomir Buryła Bartłomiej Krupa (aut. dzieła rec.) s. 249-255
"Literatura i jej konteksty : prace ofiarowane Profesorowi Czesławowo Kłakowi", pod red. Joanny Rusin i Kazimierza Maciąga, Rzeszów 2005 : [recenzja] Wioletta Majer-Szreder Kazimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) Joanna Rusin (aut. dzieła rec.) s. 255-261
Wydawca prostuje i przeprasza Stanisław Rosiek s. 263