Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1977, Tom 68, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pomysły do teorii produkcji literackiej Stefan Żółkiewski s. 3-34
"Pieśń Feliksa" z III części "Dziadów" Bogdan Zakrzewski s. 35-62
Artyzm "Starej baśni" Julian Krzyżanowski s. 63-70
Konspiracyjne dyskusje literackie (1939-1945) Marian Stępień s. 71-100
Mrożek filozof : próba interpretacji fantastyki współczesnej Jan Błoński s. 101-111
Polonistyka szkolna w procesie komunikacji literackiej Bożena Chrząstowska s. 113-146
Jan Andrzej Morsztyn - poeta wirtuoz Barbara Falęcka s. 147-165
O poezji "traktatowej" Marek Zaleski s. 167-190
Tadeusz Miciński o "Beniowskim" s. 191-224
Kształtowanie tekstów dramatów Jana Augusta Kisielewskiego Jan Michalik s. 225-264
Problem tekstu : próba analizy filozoficznej Michaił Bachtin Jerzy Faryno (tłum.) s. 265-288
Interpretacja obiektywna Eric D. Hirsch Piotr Graff (tłum.) s. 289-320
Opis i interpretacja w badaniach literackich John F. Reichert Wiesław Krajka (tłum.) s. 321-339
O problemie interpretacji literackiej ponownie Helmut A. Hatzfeld Wiesław Krajka (tłum.) s. 341-353
Jak czytać? Tzvetan Todorov Joanna Arnold (tłum.) s. 355-365
"W krzywym zwierciadle. O karykaturze i pamflecie czasów renesansu", Hanna Dziechcińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 170, 2 nlb. + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Alina Siomkajłówna Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 367-370
"Bolesław Leśmian. The Poet and his Poetry", Rochelle Heller Stone, Berkeley - London 1976, University of California Press, ss. XII, 364 : [recenzja] Jan Zieliński Rochelle Heller Stone (aut. dzieła rec.) s. 370-374
"Comedy. The Irrational Vision", Morton Gurewitch, Ithaca and London 1975, Corneli University Press, ss. 346; "Проблемы комизма и смеха", Владимир Я. Пропп, Москва 1976, Издательство „Искусство”, ss. 184; "Fröhliche Wissenschaft", Heinrich Lützeler, Freiburg 1976, Herder-B ücherei, Band 569, ss. 128 : [recenzja] Stefan Morawski Morton Gurewitch (aut. dzieła rec.) Heinrich Lützeler (aut. dzieła rec.) Владимир Я. Пропп (aut. dzieła rec.) s. 374-386
Jadwiga Pietrusiewiczowa (2 kwietnia 1911 - 15 marca 1977) [nekrolog] Jadwiga Rytel s. 387-390