Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2005, Tom 96, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jeszcze o kwestii "Bogurodzicy" Rudolf Flotzinger Albert Gorzkowski (tłum.) s. 7-10
Polskie "posłowie" do uwag Rudolfa Flotzingera Mirosław Perz s. 11
Co melodia "Bogurodzicy" mówi nam o czasie powstania pieśni Jerzy Pikulik s. 13-15
"Bogurodzica" w perspektywie południowosłowiańskiej Josip Hamm Aleksandra Borowiec (tłum.) s. 17-23
Dlaczego "Bogurodzicę" śpiewano w liturgicznym okresie Bożego Narodzenia? Roman Mazurkiewicz Zofia Wanicowa s. 25-41
"Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano „Bogurodzicę”?", czyli duchowa rywalizacja między Krzyżakami a Polakami Jean-Philippe Hashold Joanna Leszek (tłum.) s. 43-49
Matka pieśni polskich Andrzej Dąbrówka s. 51-64
Symbolika solarna w średniowiecznej poezji liturgicznej Jolanta Sawicka s. 65-93
W przestrzeni "długiego trwania" : ideologia społeczno-polityczna "Kazań sejmowych" Piotra Skargi w kontekście scholastycznej kosmologii Paweł Bohuszewicz s. 95-122
Idea władzy w "Niepróżnującym próżnowaniu" Wespazjana Kochowskiego Elżbieta Kauer s. 123-141
XVII-wieczne "dialogi" eurystyczne : "Les Entretiens d'Ariste et d'Eugène" Dominique'a Bouhoursa i "Rozmowy Artaksesa i Ewandra" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego Marina Ciccarini Monika Woźniak (tłum.) s. 143-154
Suflerowicz i inni, czyli o sporach teatralnych w gazetach Księstwa Warszawskiego rzecz krótka Kazimierz Ossowski s. 155-171
Literackie przejawy kultu św. Floriana w średniowiecznej Polsce Dorota Gacka s. 173-181
W cieniu "Bogurodzicy" : trzy zapomniane teksty staropolskie z rękopiśmiennego modlitewnika krakowskiego Jacek Wójcicki s. 183-210
Dynia i sosna : o ostatniej z bajek w "Setniku przypowieści uciesznych" Marcina Błażewskiego Jacek Sokolski s. 211-214
Biografia Fabiana Birkowskiego w świetle kazania pogrzebowego Adama Makowskiego i badań archiwalnych Dorota Żrałko s. 215-227
Starzeński ciągle pisze... : z warsztatu bibliografa "Monitora" (12) Elżbieta Aleksandrowska s. 229-231
"Wybraźnia epok dawnych : obrazy - tematy - idee : materiały sesji dedykowane profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim", red. Janusz K. Goliński, Bydgoszcz 2001 : [recenzja] Andrzej Borkowski Janusz K. Goliński (aut. dzieła rec.) s. 233-241
"Dzieło literackie i książka w kulturze : studia i szkice ofiarowane profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej", red. nauk. Ireneusz Opacki, przy współudziale Bożeny Mazurkowej, indeks osób oprac. Bożena Mazurkowa, przy współudziale Agnieszki Pizun-Maszczykowej, Katowice 2002 : [recenzja] Michał Kuran Bożena Mazurkowa (aut. dzieła rec.) Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Agnieszka Pizun-Maszczykowa (aut. dzieła rec.) s. 241-249
"Studia o dawnej książce", Renarda Ocieczek, Katowice 2002 : [recenzja] Janusz Ziembiński Renarda Ocieczek (aut. dzieła rec.) s. 249-254
"Naśladowanie i twórczość : renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu", Agnieszka Fulińska, Wrocław 2000 : [recenzja] Barbara Otwinowska Agnieszka Fulińska (aut. dzieła rec.) s. 254-259
"Akademia Połocka : ośrodek kultury na Kresach : 1812-1820", Irena Kadulska, Gdańsk 2004 : [recenzja] Aleksandra Norkowska Irena Kadulska (aut. dzieła rec.) s. 259-263
Czesław Hernas (12 lipca 1928 - 11 grudnia 2003) Andrzej Litwornia s. 265-273
Władysław Panas (28 marca 1947 - 24 stycznia 2005) Ryszard Zajączkowski s. 275-278
Lucio Gambacorta (16 października 1959 - 28 lutego 2005) Mariusz Affek s. 279-280