Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 75
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1928, Tom 25, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzy rozprawki. I. "Problem pochodzenia polskiego języka literackiego" ; II. "Repertuar igrców średniowiecznych" ; III. "Polikarp" Aleksander Brückner s. 1-14
Fredro i Szekspir Stanisław Windakiewicz s. 15-19
Poezja Krasińskiego : próba syntezy [cz. I] Ignacy Chrzanowski s. 20-54
Polonolatina. X Ryszard Ganszyniec s. 55-70
Mikołaj Rej na sejmach Stanisław Bodniak s. 70-81
Do genezy dwóch pieśni Kochanowskiego : ("Czego chcesz od nas Panie" i "Oko śmiertelne Boga nie widziało") Stanisław Dobrzycki s. 81-97
Echa "Kordjana" w twórczości Wyspiańskiego W. Barbasz s. 98-115
Nieznana część IV "Gratisa" Jana Brożka Jan Poznański s. 116-157
"Geneza i historja Psałterza Florjańskiego", Ludwik Bernacki, Lwów 1927 : [recenzja] Aleksander Brückner Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) s. 158-160
"Poncjan (Historja o siedmi mędrcach) przekładania Jana z Koszyczek 1540", wyd. Juljan Krzyżanowski, Kraków 1927 : [recenzja] Aleksander Brückner Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 161-162
"Petrarkizm w poezji polskiej XVI wieku", Mieczysław Brahmer, Kraków 1927 Roman Pollak Mieczysław Brahmer (aut. dzieła rec.) s. 162-168
"Pope w Polsce w XVIII wieku", Michał Dadlez, Kraków 1923 : [recenzja] Stanisław Helsztyński Michał Dadlez (aut. dzieła rec.) s. 168-170
"Wspomnienia mojej młodości i inne pisma autobiograficzne", Kazimierz Brodziński, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Aleksander Łucki, Kraków [1928] ; "Mowy i pisma patriotyczne oraz O powołaniu i obowiązkach młodzieży akademickiej", Kazimierz Brodziński, oprac. Ignacy Chrzanowski, Kraków [1926] : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Kazimierz Brodziński (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Aleksander Łucki (aut. dzieła rec.) s. 170-172
"O miłości romantycznej", Stanisław Wasylewski, Poznań 1928 : [recenzja] Jan Bronisław Richter Stanisław Wasylewski (aut. dzieła rec.) s. 172-174
"Konopnicka. Dzieje natchnień i myśli", Julja Dickstein-Wieleżyńska, Warszawa 1927 : [recenzja] Juliusz Kleiner Julia Dickstein-Wieleżyńska (aut. dzieła rec.) s. 174-177
"Stanisław Wyspiański a romantyzm polski", Stanisław Kolbuszewski, Poznań 1928 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Stanisław Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 177-182
"Silva Rerum. Miesięcznik Towarzystwa miłośników książki w Krakowie", t. I-III, 1925-1927 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz s. 182-184
Polskołacińskie epitalamjum Michał Bergman s. 185-204
Kaz. Brodziński jako pierwszy tłumacz Goethego w Polsce Zofia Ciechanowska s. 205-237
Poezja Krasińskiego : próba syntezy [cz. II] Ignacy Chrzanowski s. 238-251
Tragizm Wyspiańskiego Julia Dickstein-Wieleżyńska s. 252-266
Suhak - sumak : (ustęp z większej całości) Henryk Ułaszyn s. 267-273
Trybunał tajemny w "Konradzie Wallenrodzie" Tadeusz Pini s. 273-276
Papkin i Pyrgopolinices Gustaw Przychocki s. 276-280
Brat Gerszon : (Jan Andrzej Ram) Karol Dresdner s. 280-286
Z późniejszych lat J. A. Rama Stanisław Pigoń s. 286-292
"Pan Tadeusz" w powieściach Walerego Łozińskiego Adam Bar s. 292-299
Polskie przekłady Miltona i Pope'a : [cz. I] Stanisław Helsztyński s. 300-309
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pokłosie z listów A. Mickiewicza do A. E. Odyńca Józef Kallenbach s. 309-319
Rzeczy, mające związek z Polską, w "Izviestijach" Akademji Petersburskiej Jan Łoś s. 320-325
"Oblicze poetyckie Bartłomieja Zimorowicza", Stanisław Adamczewski, Warszawa 1928 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 326-329
Piśmiennictwo polskie w. XVIII w wydaniach "Bibljoteki Narodowej" Mieczysław Piszczkowski Franciszek Karpiński (aut. dzieła rec.) Jędrzej Kitowicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Konarski (aut. dzieła rec.) Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) Julian Niemcewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Staszic (aut. dzieła rec.) Stanisław Trembecki (aut. dzieła rec.) Franciszek Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 329-334
"Poezja Barska", oprac. Kazimierz Kolbuszewski, [Kraków] 1928 : [recenzja] Juliusz Kleiner Kazimierz Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 334-336
"Marja Stuart", J. Słowacki, oprac. Józef Ujejski, Kraków 1928 : [recenzja] Henryk Życzyński Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 336-338
"Krasiński. Życie i twórczość", Tadeusz Pini, Poznań 1928 : [recenzja] Manfred Kridl Tadeusz Pini (aut. dzieła rec.) s. 338-344
"Elegje i inne pisma literackie i społeczne", Stefan Żeromski, Warszawa-Kraków 1928 ; "Stefan Żeromski, dom, dzieciństwo i młodość", Stanisław Piołun-Noyszewski, Warszawa-Kraków 1928 : [recenzja] Józef Birkenmajer Stanisław Piołun-Noyszewski (aut. dzieła rec.) Stefan Żeromski (aut. dzieła rec.) s. 344-346
O językowe sprawdziany autorstwa Henryk Gaertner s. 347-380
O badaniu inteligencji bohaterów zmyślonych : (Słowackiego - Szczęsny Kossakowski) Teresa Szawłowska s. 381-405
Naundorf, Vintras i towiańszczyzna Józef Ujejski s. 406-438
Reminiscencje z Wergiljusza i Horacego w "Amores Ismondae et Guiscardi" Józef Birkenmajer s. 439-441
Ludwik Börne w stroju sentymentalizmu polskiego Aureli Drogoszewski s. 442-447
Geneza i pierwsze fragmenty "Odyssei" Siemieńskiego Zofia Szmydtowa s. 447-463
A. Mickiewicz w "Legjonie" Wyspiańskiego Henryk Życzyński s. 463-473
Polskie przekłady Miltona i Pope'a : [cz. II] Stanisław Helsztyński s. 474-489
    Zacytuj
  • Udostępnij
Przegląd prac z zakresu dziejów reformacji w Polsce Kazimierz Kolbuszewski s. 490-506
"Zaklęty dwór", Walery Łoziński, oprac. Adam Bar, [Kraków 1926] : [recenzja] Stanisław Łempicki Adam Bar (aut. dzieła rec.) Walery Łoziński (aut. dzieła rec.) s. 506-509
"Książka polska we Lwowie XVI w.", Anna Jędrzejowska, Lwów-Warszawa 1928 : [recenzja] Jan Bronisław Richter Anna Jędrzejowska (aut. dzieła rec.) s. 509-514
Odpowiedź na recenzję książki T. Pini: "Krasiński. Życie i twórczość" napisaną przez prof. Manfreda Kridla : "Pamiętnik Literacki" 1928, zeszyt II, str. 237-244 Tadeusz Pini s. 515-518
Replika Manfred Kridl s. 518-521
Nagroda im. Pawła Rohlanda. s. 521
Errata. s. 522
Na marginesie pism genezyjskich Słowackiego Jan Gwalbert Pawlikowski s. 523-537
Przyroda u romantyków : zagadnienia podstawowe Karol Klein s. 538-560
Kto to był Sortes? Aleksander Birkenmajer s. 561-562
Zaginione fraszki Jana Danieckiego Stanisław Bodniak s. 562-567
"Monachomachja" a "Orland szalony" Mieczysław Brahmer s. 568-570
Echa wielkiej rewolucji francuskiej w bezimiennej poezji polskiej XVIII wieku Jan Nieczuja-Urbański s. 571-579
Słowo o stosunkach A. Towiańskiego z Vintrasem : (z powodu rozprawy J. Ujejskiego) Stanisław Pigoń s. 580-586
Karola Szajnochy Próba krytyki literackiej w r. 1839 Ludwik Finkel s. 586-595
Drobiazgi literackie z czasów Stanisława Augusta Ludwik Bernacki s. 596-610
Do Poezji barskiej Kazimierz Kolbuszewski s. 610-616
Józef Korzeniowski jako profesor literatury w Krzemieńcu Józef Korpała s. 616-630
"Der gegenwärtige Stand der deutschen Literaturwissenschaft. Eine erste Einführung in ihre Problemlage", Oskar Benda, Wien-Leipzig 1928 : [recenzja] Jan Bronisław Richter Oskar Benda (aut. dzieła rec.) s. 631-634
"Joachim Bielski : (biografja)", K. Breitmeier, Jasło 1928 ; "Genethliacon Naiasnieyszego Wladyslawa Krolewica Polskiego y Szweckiego od Joachima Bielskiego napisane", L. Zalewski, [Lublin 1928] ; "Zapomniany utwór Joachima Bielskiego", "Przegląd powszechny", T. 177, 1928, nr 531 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Kazimierz Breitmeier (aut. dzieła rec.) Ludwik Zalewski (aut. dzieła rec.) s. 634-636
"Der Griseldisstoff in der Weltliteratur. Eine Untersuchung zur Stoff- und Stilgeschichte von...", Käte Laserstein, Weimar 1926 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Käte Laserstein (aut. dzieła rec.) s. 636-644
Mickiewicziana I Leon Płoszewski Adam Lewak (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 644-648
Mickiewicziana II Konrad Górski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Henryk Schipper (aut. dzieła rec.) s. 648-655
"Juljusz Słowacki. Dzieje twórczości", Juljusz Kleiner, T. IV : "Poeta mistyk", cz. I-II, [Warszawa] 1927 : [recenzja] Józef Ujejski Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 655-665
"Juljusz Słowacki śród Francuzów. Szkic literacki", Jan Lorentowicz, Warszawa 1927 Józef Birkenmajer Jan Lorentowicz (aut. dzieła rec.) s. 666
Ś. p. Attilio Begey : 1848-1928 Zofia Schmydtowa s. 667-669
Ś. p. Jan Łoś Henryk Gaertner s. 669-672
Odpowiedź A. Brücknera H. Gaertnerowi Aleksander Brückner s. 673-677
Odpowiedź H. Gaertnera prof. Al. Brücknerowi Henryk Gaertner s. 677-686
Odpowiedź na recenzję książki: A Jędrzejowska "Książka polska we Lwowie w XVI wieku", napisaną przez Dr Jana Bronisława Richtera ("Pamiętnik Literacki" 1928, zeszyt III, str. 509-514) Anna Jędrzejowska s. 686-691
Replika Jan Bronisław Richter s. 691-694