Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1991, Tom 82, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Norwid : "Mowa, dlatego, że jest mową, musi być niedzownie dramatyczną!" Joanna Zach-Błońska s. 3-16
Orientalizm w poezji doby pozytywizmu Wiesław Olkusz s. 17-59
Jednostkowość i uniwersalność - dwa bieguny powieści współczesnej Lidia Wiśniewska s. 60-89
Metaliteratura w pisarstwie Parnickiego Krzysztof Uniłowski s. 90-122
Strona czynna i bierna procesu literackiego i artystycznego : na przykładzie historii ekspresjonizmu Erazm Kuźma s. 123-141
Tekst : próba syntezy Teresa Dobrzyńska s. 142-183
Na tropie autorstwa króla w "Monitorze" : z warsztatu bibliografa "Monitora" (8) Elżbieta Aleksandrowska s. 184-196
Warszawskie libretta opery "La contadina in corte" Andrzej Kapłon s. 197-212
Mieczysława Chwaliboga list "z domu umarłych" Wiktoria Śliwowska s. 213-235
Zagadnienie intekstu Peeter Torop Tadeusz Bogdanowicz (tłum.) s. 236-246
Petersburg i tekst petersburski literatury rosyjskiej : wprowadzenie do tematu Władimir Toporow Bogusław Żyłko (tłum.) s. 247-273
Proza Turgieniewa i przestrzeń fabularna powieści rosyjskiej XIX wieku Jurij Łotman Bogusław Żyłko (tłum.) s. 274-290
"Helikon sarmacki : wątki i tematy polskiej poezji barokowej", wybór tekstów, wstęp i komentarze Andrzej Vincenz, opracowanie tekstów i bibliografii Marian Malicki, ilustracje wybrał Janusz A. Chrościcki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Janusz A. Chrościcki (aut. dzieła rec.) Marian Malicki (aut. dzieła rec.) Andrzej Vincenz (aut. dzieła rec.) s. 291-294
"Polska tragedia neoklasycystyczna", wybór i opracowanie Dobrochna Ratajczak, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989 : [recenzja] Zofia Rejman Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 294-298
"Eseje i studia o literaturze", Stanisław Brzozowski, wybór, wstęp i opracowanie Henryk Markiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990 : [recenzja] Wojciech Głowala Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 298-304
"Historia i metafora : o „Żywych kamieniach” Wacława Berenta", Magdalena Popiel, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989 : [recenzja] Janusz Kopciński Magdalena Popiel (aut. dzieła rec.) s. 304-308
Maria Eustachiewicz (27 września 1930 - 14 maja 1990) Ludwika Ślękowa s. 309-313
Aniela Łempicka (24 lutego 1920 - 10 września 1990) Henryk Markiewicz s. 314-322