Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1967, Tom 58, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy socjologii literatury Stefan Żółkiewski s. 1-30
O model literatury zaangażowanej : w ręgu literackich polemik lat 1918-1932 Marian Rawiński s. 31-78
Futurystyczne koncepcje sztuki dla mas Helena Zaworska s. 79-107
Polska krytyka literacka w Związku Radzieckim 1917-1937 Marian Stępień s. 109-154
Bohaterowie powstania styczniowego w polskich pieśniach ludowych i żółnierskich Dora Kacnelson Janina Sidorska (tłum.) s. 155-168
O losach robotniczej "Warszawianki" i jej autorze Józef Kozłowski s. 169-187
Historia trzech wierszy Władysława Broniewskiego Feliksa Lichodziejewska s. 189-202
"Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса", М. Бахтин, Москва 1965, Издательство «Художественная литература», s. 526, 3 nlb. + 1 wkleja ilustr. : [recenzja] Aleksander Bereza М. Бахтин (aut. dzieła rec.) s. 203-212
"Творчество Вальтера Скотта", Б. Г. Реизов, Москва- Ленинград 1965, Издательство «Художественная литература», s. 498, 2 nlb. : [recenzja] Bogdan Owczarek Б. Г. Реизов (aut. dzieła rec.) s. 212-217
"Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении", komitet redakcyjny: Г. Л. Абрамович, Н. К. Гей, В. В. Ермилов, М. С. Кургинян, Я. Е. Эльсберг, tom 1: "Образ, метод, характер", Москва 1962, Издательство Академии Наук СССР, s. 450, 2 nlb; tom 2: "Роды и жанры литературы", Москва 1964, Издательство «Наука», s. 484, 2 nlb.; tom 3: "Стиль, произведение, литературное развитие", Москва 1965, Издательство «Наука», s. 502, 2 nlb. : [recenzja] Edward Balcerzan Г. Л. Абрамович (aut. dzieła rec.) Н. К. Гей (aut. dzieła rec.) В. В. Ермилов (aut. dzieła rec.) М. С. Кургинян (aut. dzieła rec.) Я. Е. Эльсберг (aut. dzieła rec.) s. 217-230
Wybrane problemy tekstologiczne w pracach radzieckich Zbigniew Goliński s. 230-241
O radzieckiej polonistyce Marian Stępień s. 241-252
Polsko-ukraińskie związki literackie w XIX wieku w świetle badań radzieckich (1918-1966) Mieczysław Inglot s. 252-266
Henryk Sienkiewicz - twórczość i recepcja światowa : sesja naukowa Instytutu Badań Literackich PAN (Warszawa, 17-19 listopada 1966) Krystyna Tokarzówna Teresa Tyszkiewicz s. 267-282
Radziecko-polskie sympozjum na temat "Polska literatura proletariacka i polsko-radzieckie stosunki literackie w latach międzywojennych (Moskwa, 4-5 kwietnia 1967) Zbigniew Żabicki s. 282-290
Kolokwium norwidowskie (Warszawa, 11-13 maja 1967) Janina Kamionkowa s. 290-295
Jiři Levý (sierpień 1926 - 17 stycznia 1967) [nekrolog] Maria Renata Mayenowa s. 297-299
Juliusz Kijas (23 kwietnia 1899 - 7 lutego 1967) [nekrolog] Zenon Jagoda Henryk Markiewicz s. 301-307
Witold Suchodolski (29 lutego 1887 - 9 lutego 1967) [nekrolog] Edmund Jankowski s. 309-315
Irmina Śliwińska (19 grudnia 1900 - 20 lutego 1967) [nekrolog] Alodia Kawecka-Gryczowa s. 317-323