Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1985, Tom 76, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Corpus politicum : śródziemnomorskie i staropolskie konteksty topiki organicznej Dariusz Cezary Maleszyński s. 3-46
W muzeum gatunków literackich : Jana Potockiego "Rękopis znaleziony w Saragossie" François Rosset s. 47-68
Twórczość i autorytety : Bruno Schulz wobec romantycznych dylematów tworzenia Stefan Chwin s. 69-93
Wiersze "ogrodowe" Jana Andrzeja Morsztyna : "Do jegomości pana Jana Sobieskiego" i inne utwory Norbert Korniłłowicz s. 95-102
Antoni Górecki - Antoni Pełka : zagadka historycznoliteracka Jerzy Snopek s. 103-108
Pierwszy artykuł Maurycego Mochnackiego w prozie warszawskiej? Zbigniew Przychodniak s. 109-119
"Pali się we mnie jednak wasz nieśmiertelny ogień" : o "Rozmowie z J. Conradem" Mariana Dąbrowskiego z roku 1914 stefan Zabierowski s. 121-144
Działanie, opis działania a narracja Teun A. van Dijk Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 145-166
Metodologia strukturalnej analizy narracji William O. Hendricks Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 167-188
"Staropolska poezja ideałów ziemiańskich : próba przekroju", Adam Karpiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 189-194
"Literatura a dialog kultur", Roch Sulima, Warszawa 1982 : [recenzja] Bożena Krasiejko Urbańska Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 194-200
"Poetyka okresu renesansu : antologia", wybór, wstęp i opracowanie Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, przypisy: Jerzy Mańkowski, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Jerzy Ziomek Jerzy Mańkowski (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 200-208
"Teoria from narracyjnych w niemieckim kręgu językowym : antologia", wybór tekstów, opracowanie i przekład Ryszard Handke, indeks nazwisk oprac. W. Węgrzyn, Kraków 1982 : [recenzja] Seweryna Wysłouch Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) W. Węgrzyn (aut. dzieła rec.) s. 208-214
Bibliografia "Pamiętnika Literackiego" 1963-1982 Zofia Sypulanka s. 215-369