Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2012, Tom 103, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fantazmat "Niewinnej ofiary" w „Lilli Wenedzie” Juliusza Słowackiego w świetle koncepcji Deleuze'a Yasuko Shibata s. 7-22
Portrety Juliusza Słowackiego w prozie biograficznej 1945-1981 Ewa Szczepkowska s. 23-33
"Dziennik" jako Gombrowiczowska menippea Magdalena Kowalska s. 35-51
"Szczególna manifestacja osobowości ludzkiej" : Tymona Terleckiego rozumienie literatury Andrzej Karcz s. 53-84
Autobiograficzne tło eseistyki Konstantego Jeleńskiego Jerzy Kandziora s. 85-100
Prawda czy mistyfikacja? : "Czarna róża" Juliana Stryjkowskiego jako powieść z kluczem Joanna Jagodzińska-Kwiatkowska s. 101-125
Historia, narracja, kreacja - "Boski Juliusz" i "Nazo poeta" Jacka Bocheńskiego Anna Ładan s. 127-141
Ach, ten "tiomnyj morok cyganskich piesen..." : o uwiedzionych przez rosyjski romans cygański Anna Sobieska s. 143-181
Cztery nieznane listy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z lat 1935-1939 Małgorzata Nossowska s. 183-193
Dwie zapomniane powieści uniwersyteckie : przyczynek do dziejów realizmu socjalistycznego w Polsce Jerzy Smulski s. 195-209
Litanijny obraz świata : od paradygmatyki formy ku historii hermeneutyki form litanijnych w poezji polskiej Agata Stankowska Marta Ewa Rogowska (aut. dzieła rec.) Witold Sadowski (aut. dzieła rec.) s. 211-218
Z historii zapomnianego dziedzictwa literackiego Rzeczypospolitej Obojga Narodów Inesa Szulska Paweł Bukowiec (aut. dzieła rec.) s. 218-224
Próba rewizji : o Sienkiewiczu "pozytywnym" Tomasz Sobieraj Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 225-230
Modernizowanie Sienkiewicza Ryszard Koziołek Maciej Gloger (aut. dzieła rec.) s. 231-239
[Szanowny Panie Profesorze... : odpowiedź na list Tomasza Wójcika] Grażyna Borkowska s. 241
[Wielce Szanowna Redakcjo... : list do redakcji] Tomasz Wójcik s. 241