Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1951, Tom 42, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stefan Żeromski wobec Rewolucji 1905 roku Henryk Markiewicz s. 1-40
Sprawa Władysława Reymonta Lech Budrecki s. 41-76
O "Pogance" Narcycy Żmichowskiej Maria Olszaniecka s. 77-101
Problematyka składniowej interpretacji stylu Zenon Klemensiewicz s. 102-157
Problem przede wszystkim metodologiczny : na marginesie pracy Z. Klemensiewicza "Składniowa interpretacja stylu" Andrzej Lam s. 158-167
Ilość różnych wyrazów w zależności od długości tekstu Władysław Kuraszkiewicz Józef Łukaszewicz s. 168-182
Uwagi krytyczne o zagadnieniach czytelnictwa Kazimierz Wojciechowski s. 183-195
Z badań nad literaturą mieszczańsko-ludową XVII wieku : 1. Adama Władysławiusza Mistrza Papiernika Krakowskiego "Frąc" we fragmentach dotychczas odkrytych : próba rekonstrukcji tekstu Karol Badecki s. 196-241
W sprawie chronologii niektórych utworów literatury mieszczańskiej XVII wieku Hanna Budzykowa s. 242-250
Sąd nad twórczością sceniczną Aleksandra Fredry Henryk Barycz s. 251-257
Korespondencja Kazimierza Przerwy-Tetmajera z Franciszkiem Kvapilem Józef Magnuszewski s. 258-282
Nie drukowana spuścizna dramatyczna Gabrieli Zapolskiej Zbigniew Raszewski s. 283-299
Sprawa naturalizmu Jan Zygmunt Jakubowski s. 300-304
Żeromski w świetle badań literackich 1945-1950 Mirosława Puchalska s. 304-324
"Wybór poezji", Józef Dunin-Borkowski, wydał i opracował Adam Ważyk, PIW, 1950, s. 107, 3 nlb. : [recenzja] Maria Janion Józef Dunin-Borkowski (aut. dzieła rec.) Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 324-327
"Spotkania wrocławskie", Tadeusz Mikulski, okładkę projektował Mieczysław Jurgielewicz, Wrocław-Warszawa 1950, Książnica-Atlas, s. 384, 24 plansze : [recenzja] Jan Gawałkiewicz Mieczysław Jurgielewicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 328-330
"Rabelais", E. M. Jewnina, tłumaczyli S. Marcinkowski, Z. Korczak-Zawadzka, W. Założyna, „Czytelnik”, 1950, s. VIII, 388 : [recenzja] Jerzy Adamski E. M. Jewnina (aut. dzieła rec.) Z. Korczak-Zawadzka (aut. dzieła rec.) S. Marcinkowski (aut. dzieła rec.) W. Założyna (aut. dzieła rec.) s. 331-332
"Szekspir", M. Morozow, tłumaczenie W. L. Ewerta, poprawione i uzupełnione przez Stanisława Helsztyńskiego, «Czytelnik», 1950, s. 222 : [recenzja] Grzegorz Sinko W. L. Ewert (aut. dzieła rec.) Stanisław Helsztyński (aut. dzieła rec.) M. Morozow (aut. dzieła rec.) s. 332-334
"Салтыков – Щедрин", Биография I, C. A. Макашин, Москва 1949, Государственное издательство художественной литературы, s. 510, 2 nlb. : [recenzja] Alina Brodzka С. А. Макашин (aut. dzieła rec.) s. 334-338
Problemy Romantyzmu na Zjeździe Młodzieży Polonistycznej Samuel Sandler s. 339-344