Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1973, Tom 64, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dialektyka "Lalki" Bolesława Prusa Stanisław Eile s. 3-51
Stanisław Przybyszewski a romantyzm Tomasz Weiss s. 53-73
O poszukiwaniu światopoglądu : interpretacja "Granicy" Zofii Nałkowskiej Ewa Frąckowiak s. 75-105
Koncepcja języka poetyckiego w teoriach polskiego ekspresjonizmu : (Grupa "Zdroju") Erazm Kuźma s. 107-149
Język poetycki Mirona Białoszewskiego a styruktura mowy dziecięcej Stanisław Barańczak s. 151-194
Średniowieczna poezja polskich żaków Henryk Kowalewicz s. 195-216
Esej Stanisława Przybyszewskiego "Ein Unbekannter" w śwetle nowego materiału Ole Michael Selberg s. 217-231
Transormacja bajek magicznych Władimir Propp Stefan Amsterdamski (tłum.) s. 233-252
Bohater tradycyjny Lord Raglan Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 253-268
Ludzie - opowieści Tzvetan Todorov Roman Zimand (tłum.) s. 269-281
Style gatunkowe Max Lüthi Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 283-292
Mit i baśń Friedrich von der Leyen Ryszard Handke (tłum.) s. 293-309
Struktury narracyjne mitu Harald Weinrich Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 311-324
Claude Lévi-Strauss : czy tylko etnologia? Jezilar M. Mieletynski Tadeusz Zielichowski (tłum.) s. 325-345
Przed II Kongresem Nauki Polskiej : przegląd badań nad literaturą polska ostatniego półwiecza : badania nad poezją dwudziestolecia międzywojennego w latach 1945-1972 Jerzy Kwiatkowski s. 347-365
Proza międzywojenna w zwierciadle współczesnym Włodzimierz Maciąg s. 365-375
Literatura współczesna : stan badań i perspektywy badawcze Jan Błoński s. 376-385
"Z historii i teorii literatury", seria trzecia, Konrad Górski, Warszawa 1971, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 344 + errata na wklejce : [recenzja] Zbigniew Nowak Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 386-392
"Poezja romantycznych przełomów. Szkice", Ireneusz Opacki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXVIII, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Teresa Kostkiewiczowa (sekr. redakcji), Jan Trzynadlowski, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, ss. 198, 2 nlb. : [recenzja] Zofia Stefanowska Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 392-398
"Juliusz Kaden-Bandrowski. Życie i twórczość", Michał Sprusiński, Kraków 1971, Wydawnictwo Literackie, ss. 342, 2 nlb. + 9 wklejek ilustr. : [recenzja] Zygmunt Ziątek Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 398-403
"Fantastyka i futurologia", t. 1-2, Stanisław Lem, Kraków 1970, Wydawnictwo Literackie, ss. 294, 2 nlb.; 460 : [recenzja] Ryszard Handke Stanisław Lem (aut. dzieła rec.) s. 403-412
"Validity in Interpretation", E. D. Hirsch, jr., New Haven-London 1967, Yale University Press, ss. XIV, 288 : [recenzja] Wiesław Krajka E. D. Hirsch (aut. dzieła rec.) s. 412-419
Juliusz Nowak-Dłużewski (31 marca 1893 - 19 kwietnia 1972) [nekrolog] Stefan Nieznanowski s. 421-428