Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1995, Tom 86, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"De se ipso ad posteritatem" : Kallimacha, Dantyszka i Janickiego autobiografie kreowane Janusz K. Goliński s. 3-24
Z zagadnień barokowej alegorezy i recepcji mitu : "Tragedia o polskim Scylurusie" Jana Jurkowskiego Bogusław Pfeiffer s. 25-52
Homer czy Osjan? : głos Franciszka Morawskiego w dyskusji nad wzorcem literatury polskiej początku XIX wieku Artur Timofiejew s. 53-64
Eleuzyjsko-chrześcijańska symbolika siewcy i ziarna w kryptopatriotycznych wierszach Konopnickiej Barbara Bobrowska s. 65-84
Co robić z cytatami u Gombrowicza? Janusz Margański s. 85-109
Poetyka współczesnej fraszki Piotr Michałowski s. 111-123
Szczegół w opisie : założenie koherencji tekstu czy jego niezbywalny atrybut? Bożena Witosz s. 125-137
"Księga Psalmów" - "skała pięknej Kallijopy"? Krzysztof Obremski s. 139-143
"Koloander wierny Leonildzie : przekład ogłoszony drukiem i jego ręczne odpisy : próba rekonstrukcji losów powieści Giovan Ambrosia Mariniego w XVIII wieku w Polsce Jadwiga Miszalska s. 145-158
"Dwa stołki" Niemcewicza : o patriotycznej kompromitacji Kajetana Koźmiana i nastrojach przedlistopadowych Maciej Mycielski s. 159-173
"Barok - epoka przeciwieństw", Janusz Pelc, indeks oprac. Teresa Obiedzińska, Warszawa 1993 : [recenzja] Paweł Stępień Teresa Obiedzińska (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 175-181
"Barok - epoka przeciwieństw", Janusz Pelc, indeks oprac. Teresa Obiedzińska, Warszawa 1993 : [recenzja] Zbigniew Nowak Teresa Obiedzińska (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 181-185
"Idea «vanitas», jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku", Danuta Künstler-Langner, Toruń 1993 : [recenzja] Beata Cieszyńska Danuta Künstler-Langner (aut. dzieła rec.) s. 185-190
"Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku : źródła", tom 1, część 1-2, Stanisław Grzeszczuk, Danuta Hombek, pod red. Zbigniewa Golińskiego, Wrocław 1992 : [recenzja] Józef Tomasz Pokrzywniak Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) Danuta Hombek (aut. dzieła rec.) s. 190-195
"Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy", Bogusław Dopart, Kraków 1992 : [recenzja] Dariusz Seweryn Bogusław Dopart (aut. dzieła rec.) s. 195-200
"Paryż młodopolski", Franciszek Ziejka, Warszawa 1993 : [recenzja] Barbara Koc Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 200-203
"Rzeczy i marzenia : studia o wyobraźni poetyckiej skamandrytów", Aleksander Nawarecki, Katowice 1993 : [recenzja] Jadwiga Sawicka Aleksander Nawarecki (aut. dzieła rec.) s. 203-208
"Form vs Antiform : das semantische Universum von Witold Gombrowicz", Jan Ijsbrand van der Meer, Amsterdam-Atlanta, GA 1992 : [recenzja] Anna Nasiłowska Jan Ijsbrand van der Meer (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"„Poezja jak otwarta rana” : (czytając Różewicza)", Zbigniew Majchrowski, Warszawa 1993; "A Laboratory of Impure Forms : The Plays of Tadeusz Różewicz", Hanna Filipowicz, New York-Westport, Connecticut-London 1991; "Walka o oddech : o pisarstwie Tadeusza Różewicza", Tadeusz Drewnowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Andrzej Zawadzki Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) Hanna Filipowicz (aut. dzieła rec.) Zbigniew Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 211-222
"Mistyka dnia powszedniego", Anna Sobolewska, Warszawa 1992 : [recenzja] Seweryna Wysłouch Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 223-228
"Człowiek jako dzieło sztuki : z problemów metarefleksji artystycznej", Bogusław Bakuła, Poznań 1994 : [recenzja] Magdalena Heydel Bogusław Bakuła (aut. dzieła rec.) s. 228-234
"Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji", Anna Pajdzińska, Lublin 1993 : [recenzja], Teresa Dobrzyńska Anna Pajdzińska (aut. dzieła rec.) s. 234-238
"A Festschrift for Walter J. Ong", ed. John Miles Foley, „Oral Tradition”, vol. 2, Nr 1, January 1987; "Media, Consciousness and Culture : Explorations of Walter J. Ong's Thought", eds. Bruce E. Gronbeck, Thomas J. Farrell, Paul A. Soukup, Newbury Park-London-New Dehli 1991 : [recenzja] Józef Japola Thomas J. Farrell (aut. dzieła rec.) John Miles Foley (aut. dzieła rec.) Bruce E. Gronbeck (aut. dzieła rec.) Paul A. Soukup (aut. dzieła rec.) s. 238-246