Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2015, Tom 106, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cosmopoiesis Jana Kochanowskiego Jacek Sokolski s. 5-22
Pieśń o Krzyżu i jej nieznany późnośredniowieczny przekaz : z zagadnień polskojęzycznego zasobu literackich pozdrowień Krzyża Grzegorz Trościński s. 23-44
"Psalterium tempore belli” Jacoba Merlera oraz „Pacierz” Wojciecha Stanisława Chrościńskiego w nurcie tradycji religijnej i literackiej Jan A. Choroszy s. 45-68
Pozagrobowa przepowiednia i jej wypełnienie : wczesnorenesansowe exemplum Ludwika Alidozjusza Jarosław Nowaszczuk s. 69-82
„Vita contemplativa” według franciszka Sitańskiego – wizualizacja życia klasztornego w okolicznościowym kazaniu „Pszczółka w bursztynie” Katarzyna Kaczor-Scheitler s. 83-97
Problem spójności tekstu w staropolskim przekładzie tragedii : Stanisław Morsztyn i "Andromacha" z Racine'a Michał Bajer s. 99-128
"Bogurodzica": struktura czasoprzestrzeni i obraz poetycki Krzysztof Obremski s. 129-146
Oracje sejmowe z czasów Jana Kazimierza na rozdrożu stylistycznym : na przykładzie wotum Krzysztofa Grzymułtowskiego z 1665 roku Krystyna Płachcińska s. 147-167
O tekstach religijnych w XVI-wiecznych elementarzach polskich Margarita A. Korzo s. 169-189
"Wieśniak" odnaleziony : uwagi o edycjach utworu Andrzeja Zbylitowskiego Anna Kochan s. 191-197
"Zwyczajem kawalerów ziemskich postępuje z nią oblubieniec" : pierwotna dedykacja "Pobożnych pragnień" Aleksandra Teodora Lackiego jako autorski projekt lektury emblematów Hermana Hugona Radosław Grześkowiak s. 199-227
Czy Wacław Potocki jest faktycznie autorem przekładu "Lidii"? Joanna Woron-Trojanowska s. 229-236
Zapomniany dramat o Arianach Janusz Tazbir s. 237-241
Szlacheckim, ludowym i (nie-)naukowym piórem... Dariusz Dybek Piotr Pirecki (aut. dzieła rec.) s. 243-254
Juniewicz redivivus Jacek Kowzan Sławomir Baczewski (aut. dzieła rec.) Karol Mikołaj Juniewicz (aut. dzieła rec.) s. 255-262