Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1981, Tom 72, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Eneida" czytana przez Kazimierza Sarbiewskiego Janina Abramowska s. 3-38
Sarmacki kanibalizm księdza Baki Aleksander Nawarecki s. 39-59
Trzy wzory postaw libertyńskich Jerzy Snopek s. 61-86
Tragiczne antynomie Gustawa w "Dziadach" kowieńsko-wileńskich Kazimierz Mężyński s. 87-105
O poezji Bohdana Zaleskiego z lat emigracji : tradycja sentymentalna w romantyzmie polskim Barbara Stelmaszczyk-Świontek s. 107-148
Bóg Słowackiego Jan Tomkowski s. 149-168
O literackich kontekstach pozytywistycznych noweli : "Antek" Bolesława Prusa Aleksander Wit Labuda s. 169-195
Król-Duch, Herostrates i Juliusz : trzy spotkania liryki ze Słowackim Ireneusz Opacki s. 197-215
Uprawa filozofii : Zbigniew Herbert w poszukiwaniu tożsamości Karl Dedecius s. 217-252
Wersyfikacja Jana Kochanowskiego w liczbach Maria Kaczmarek s. 253-259
Wersyfikacja sylabiczna skamandrytów : rozmiary wersowe i ich realizacja rytmiczna Wanda Sadowska s. 263-278
"Liryka polskie" Wespazjana Kochowskiego wobec tradycji literackiej Maria Eustachiewicz s. 279-307
O modernistycznych wierszach Zofii Nałkowskiej Gabriela Matuszek s. 309-327
O rozszerzaniu się pojęcia "realizm" Harry Levin Monika Adamczyk (tłum.) s. 329-341
W sprawie pojęcia realizmu w literaturze narracyjnej XIX wieku Richard Brinkmann Ryszard Handke (tłum.) s. 343-352
Literatura rosyjska a termin "realizm krytyczny" Wadim Kożynow Stanisław Barańczak (tłum.) s. 353-382
Teoria realizmu : próba syntezy Stephan Kohl Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 383-419
"Возникновенне польского просветительского романа : проблемы национального и общеевропейского", А. В. Липатов, Москва 1974 : [recenzja] Andrzej Cieński А. В. Липатов (aut. dzieła rec.) s. 421-425
"On the Margins of Discourse : the Relation of Literature to Language", Barbara Herrnstein Smith, Chicago-London 1978 : [recenzja] Barbara Kowalik Barbara Herrnstein Smith (aut. dzieła rec.) s. 425-435
"Teoria przeżyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego", Bohdan Dziemidok, Warszawa 1980 : [recenzja] Janusz Misiewicz Bohdan Dziemidok (aut. dzieła rec.) s. 435-439
"Поэтика – история литературы – кино", ответ ственные редакторы: В. А. Каверин и А. С. Мяснинков, издание приготовили В. А. Тоддес, А. П. Чудаков, М. О. Чудакова, Москва 1977 : [recenzja] Zbigniew Maciejewski В. А. Каверин (aut. dzieła rec.) А. С. Мяснинков (aut. dzieła rec.) В. А. Тоддес (aut. dzieła rec.) А. П. Чудаков (aut. dzieła rec.) М. О. Чудакова (aut. dzieła rec.) s. 439-448