Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2005, Tom 96, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nadniemeńskie wzgórze w "Balladach i romansach" Jerzy Winiarski s. 5-11
"Sonety krymskie" czytane na Krymie w roku 2004 Marta Piwińska s. 19-40
Monolog wewnętrzny Telimeny Michał Głowiński s. 41-54
Poezja i dym Maria Prussak s. 55-68
Duch-powrotnik u Mickiewicza Zofia Stefanowska s. 69-77
Od historiografii do historiozofii : Mickiewiczowska refleksja o metodach poznania przeszłości : (1832-1840) Jarosław Ławski s. 79-99
"Nieznany bóg" : o "Nervalowskim Mickiewiczu Magdalena Siwiec s. 101-122
Mowy pogrzebowe wygłaszane z powodu śmierci Adama Mickiewicza wobec tradycji gatunku Mikołaj Sokołowski s. 123-141
Ogród na rozstajach rzeczywistości i wyobraźni poetyckiej : metamorfozy Zofiówki Monika Rudaś-Grodzka s. 143-160
Na obraz i podobieństwo : wokół wiersza Adama Mickiewicza "Broń mnie przed sobą samym..." Irena Jakiel s. 161-171
Kariera Panatadeuszowego "matecznika" Silvano de Fanti s. 173-183
"Rozmowy chorych" Adama Mickiewicza we francuskim autografie Joanna Pietrzak-Thébault s. 185-191
Eustachy Januszkiewicz i Julian Klaczko jako wydawcy "Pism" Adama Mickiewicza Teresa Winek s. 193-207
"Poemat profetyczny : o „Dziadach” drezdeńskich Adama Mickiewicza", Bogusław Dopart, Kraków 2002 : [recenzja] Ryszard Klimko Bogusław Dopart (aut. dzieła rec.) s. 209-218
"Poezja Mickiewicza wśród powstańców : wiek XIX : z archiwów Wilna, Lwowa i Czyty", Dora Kacnelson, przeł. Lubomir Puszak, Kraków 1999; "Skazani za lekturę Mickiewicza : z archiwów Lwowa i Wilna", Dora Kacnelson, Lublin 2001 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Dora Kacnelson (aut. dzieła rec.) Lubomir Puszak (aut. dzieła rec.) s. 218-222
"Marie romantyków : metafizyczne wizje kobiecości : Mickiewicz - Malczewski - Krasiński", Jarosław Ławski, Białystok 2003 : [recenzja] Jędrzej Wijas Jarosław Ławski (aut. dzieła rec.) s. 223-229
"Wolny myśliwy : osiem prób czytania Mickiewicza", Marta Piwińska, Gdańsk 2003 : [recenzja] Beata Mytych-Forajter Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 229-235
"Per Mickiewicz : atti del convegno internazionale nel bicentenario della nascita di Adam Mickiewicz : Accademia Polacca di Roma, 14-16 dicembre 1998", a cura di Andrea Ceccherelli, Luigi Marinelli, Marcello Piacentini, Krzysztof Żaboklicki, Varsavia - Roma 2001 : [recenzja] Mikołaj Sokołowski Andrea Ceccherelli (aut. dzieła rec.) Luigi Marinelli (aut. dzieła rec.) Marcello Piacentini (aut. dzieła rec.) Krzysztof Żaboklicki (aut. dzieła rec.) s. 235-239
"Orfeusz romantyków : mit o Orfeuszu w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval w kontekście epoki", Magdalena Siwiec, Kraków 2002 : [recenzja] Joanna Pietrzak-Thébault Magdalena Siwiec (aut. dzieła rec.) s. 239-242
"Antyk romantyków - model europejski i wariant polski : rekonesans", pod red. Marii Kalinowskiej i Bogny Paprockiej-Podlasiak, indeks oprac. Anna Pilewicz i Bogna Paprocka-Podlasiak, Toruń 2003 : [recenzja] Michał Kuziak Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.) Bogna Paprocka-Podlasiak (aut. dzieła rec.) Anna Pilewicz (aut. dzieła rec.) s. 242-252
"Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-1850)", Olga Płaszczewska, Kraków 2003 : [recenzja] Andrzej Litwornia Olga Płaszczewska (aut. dzieła rec.) s. 252-264