Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1975, Tom 66, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czas i przestrzeń w polskiej powieści współczesnej dojrzałego realizmu Anna Martuszewska s. 3-23
"Ozimina" a sprawa polska Jan Prokop s. 25-43
Pierwiastki baśniowe w międzywojennej powieści rodzinnej Krystyna Jakowska s. 45-59
Twórczość Choromańskiego wobec międzywojennego psychologizmu Seweryna Wysłouch s. 61-84
Nieepickie powieści Tadeusza Konwickiego Jan Walc s. 85-108
W poszukiwaniu tradycji : idee semantyczne Leibniza Anna Wierzbicka s. 109-126
Metafora - powieść - światopogląd : na materiale "Fachowca" Wacława Berenta Marian Płachecki s. 127-165
O polisemii "Oziminy" Berenta Jerzy Paszek s. 167-190
Koło Literacko-Artystyczne Litart (1926-1935) : z życia literackiego na Uniwersytecie Jageillońskim Marian Stępień s. 191-214
Klub Literacki i Naukowy (KLIN) Konrad Górski s. 215-236
Niektóre problemy poetyki generatywnej Teun A. van Dijk Piotr Graff (tłum.) s. 237-263
Presupozycje, warunki użycia czy elementy treści? Oswald Ducrot Joanna Hayewska (tłum.) s. 269-282
Przykłady analizy struktury tekstu za pomocą słowników semantycznych Siergiej I. Gindin Jerzy Faryno (tłum.) s. 283-325
Stylistyka i gramatyka tekstowa Roland Harweg Ryszard Handke (tłum.) s. 327-338
"Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce", t. 3-5, Juliusz Nowak-Dłużewski, Warszawa 1969-1972, Instytut Wydawniczy PAX, ss. 252 + 10 wklejek ilustr.; ss. 440 + 10 wklejek ilustr.; ss. 387 + 12 wklejek ilustr. : [recenzja] Stefan Nieznanowski Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) s. 339-347
"Ze studiów nad dramatem jezuickim wczesnego oświecenia. (1746-1765)", Irena Kadulska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Rozprawy Literackie, t. 8, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Literaturze, ss. 204 + 11 wklejek ilustr. : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Irena Kadulska (aut. dzieła rec.) s. 347-349
"Kajetan Koźmian. I. Poeta i obywatel. (1794-1914)", Piotr Żbikowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia z Okresu Oświecenia, tom XII, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 420, 2 nlb. + 7 wklejek ilustr. : [recenzja] Alina Siomkajłówna Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 350-357
"Romantyczna genealogia polskiego modernizmu. Rekonesans", Tomasz Weiss, indeks zestawił Andrzej Makowiecki, Warszawa 1974, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 320 : [recenzja] Irena Burzacka Andrzej Makowiecki (aut. dzieła rec.) Tomasz Weiss (aut. dzieła rec.) s. 357-365
"Ozimina", Wacław Berent, oprac. Michał Głowiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Bibioteka Narodowa, seria I, nr 213, ss. LXXXII, 318 + 2 wklejki ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Jerzy Paszek Wacław Berent (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 365-369
"Osobliwości leksykalne w języku Stanisława Witkiewicza", Magdalena Nowotny-Szybistowa, redaktor naukowy Stanisław Urbańczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 166 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Magdalena Nowotny-Szybistowa (aut. dzieła rec.) Stanisław Urbańczyk (aut. dzieła rec.) s. 370-375
"Odtańcowywanie poezji, czyli dzieje Teatru Mirona Białoszewskiego", Gracja Kerényi, Kraków 1973, Wydawnictwo Literackie, ss. 238 + 2 nlb. : [recenzja] Stanisław Barańczak Gracja Kerényi (aut. dzieła rec.) s. 375-379
"Słownik pracowników książki polskiej", pod redakcją Ireny Treichel, Warszawa-Łódź 1972, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. XX, 1044 : [recenzja] Jerzy Starnawski Irena Treichel (aut. dzieła rec.) s. 380-388
"Konteksty nauki o literaturze", pod redakcją Małgorzaty Czermińskiej, Wrocław-Warsawa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXXIV, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 158 : [recenzja] Ryszard K. Przybylski Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 388-399
"Essai de poétique médiévale", Paul Zumthor, Paris 1972, Éditions du Seuil, Collection Poétique aux Éditions du Seuil, ss. 518, 2 nlb. : [recenzja] Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Paul Zumthor (aut. dzieła rec.) s. 400-407
"Die gelenkten Musen. Dichtung und Gesellschaft", Joseph Strelka, Wien-Frankfurt-Zürich 1971, Europa Verlag, ss. 414 + 2 nlb. : [recenzja] Oskar Czarnik Joseph Strelka (aut. dzieła rec.) s. 407-413
O hermeneutyce Gadamera Krzysztof Michalski s. 414-424
Konferencja poświęcona strukturze tekstu i semantyce języka (Warszawa, 26-29 września 1974) Teresa Dobrzyńska s. 425-434
Recenzja o recenzji : w opdowiedzi pani A. Dobak na jej recenzję o książce "Z kręgu filomackiego preromantyzmu" Stanisław Świrko s. 435-444
Sprostowanie Tomas Venclova s. 445
Od recenzentki Anna Dobak s. 445