Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1956, Tom 47, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O Wydaniu Narodowym "Dzieł" Mickiewicza Leon Płoszewski s. 317-340
Na marginesie jubileuszowego wydania "Dzieł" Mickiewicza Julian Krzyżanowski s. 341-379
Ludowość "Grażyny" Zofia Szmydtowa s. 380-390
O Mickiewiczu Claude Backvis Przemysława Matuszewska (tłum.) s. 391-402
O wersyfikacji Mickiewicza : część druga Maria Dłuska s. 403-443
Kilka uwag w sprawie sylabotonizmu Juliusz Kleiner s. 444-447
O sylabotonizmie Stanisław Furmanik s. 448-460
Na tropie rozwiązania zagadki autorstwa "Proteusa abo Odmieńca" (1564) Jerzy Starnawski s. 461-463
Epicedium Joachima Bielskiego na śmierć Jana Balassiego : z szesnastowiecznej hungariki w Polsce Józef Waldapfel Helena Csorba (tłum.) s. 464-478
List węgierski Adama Czahrowskiego Tadeusz Mikulski Cecylia Puchalska (tłum.) s. 479-493
O wydaniach "Przestróg dla Polski" w XVIII wieku Augustyn Jendrysik s. 494-529
Do "Pierwowzoru Podkomorzego" Leonard Podhorski-Okołów s. 530-531
Sprawa właściwej rekonstrukcji epilogu "Pana Tadeusza" Juliusz Kleiner s. 532-545
"Szkice i materiały do dziejów literatury staropolskiej", Kazimierz Budzyk, Warszawa 1955, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 364, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Ziomek Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) s. 546-560
"Pamiętniki", Jan Pasek, opracował i wstępem opatrzył Roman Pollak, ilustrował Adam Marczewski, słownik opracowała redakcja, Warsawa 1955, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 451, 1 nlb. : [recenzja] Jan Szpruch Adam Marczewski (aut. dzieła rec.) Jan Pasek (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 560-569
"Utwory wybrane", Włodzimierz Wolski, wyboru dokonał, tekst i przypisy opracował Tomasz Jodełka, wstępem opatrzyła Krystyna Leśniewska, Warszawa 1955, «Czytelnik», s. 468, 4 nlb., 1 fotografia : [recenzja] Mateusz Dziewisz Tomasz Jodełka (aut. dzieła rec.) Krystyna Leśniewska (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Wolski (aut. dzieła rec.) s. 569-572
"Wybór poezji", Edmund Wasilewski, wyboru dokonała i wstępem poprzedziła Maria Janion, Kraków 1955, Wydawnictwo Literackie, s. LXXI, 1 nlb., 148, 4 nlb. : [recenzja] Kazimierz Pecold Maria Janion (aut. dzieła rec.) Edmund Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 573-589
"Dzieła wybrane", Józef Korzeniowski, życiorys literacki Józefa Korzeniowskiego napisała Irena Czachowa, Kraków 1954, Wydawnictwo Literackie : [recenzja] Alina Witkowska Irena Czachowa (aut. dzieła rec.) Józef Korzeniowski (aut. dzieła rec.) s. 589-595
"Proszę o głos", Zygmunt Niedźwiecki, przedmowę napisał Jan Błoński, Kraków 1955, Wydawnictwo Literackie, s. XXVII, 1 nlb., 362, 2 nlb. : [recenzja] Irena Maciejewska Jan Błoński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Niedźwiecki (aut. dzieła rec.) s. 596-601
"Sztuka pisarska Marii Dąbrowskiej", Włodzimierz Maciąg, Kraków 1955, Wydawnictwo Literackie, s. 206, 2 nlb. : [recenzja] Jacek Trznadel Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 602-610
Sprawozdanie z działalności naukowobadawczej IBL PAN za rok 1955 Irena Kucharska s. 611-636
O pracy Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewiczowskiego PAN Jadwiga Rużyło-Pawłowska s. 636-646
Językoznawstwo wobec problematyki Roku Mickiewiczowskiego Zenon Klemensiewicz s. 647-654
Do Redakcji "Pamiętnika Literackiego" Maria Żmigrodzka s. 655-656