Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1917, Tom 15, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Henryk Sienkiewicz s. 1-5
Stanisław Tarnowski Józef Kallenbach s. 1-6
Sprawozdanie z czynności wydziału Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza we Lwowie za lata 1914-1917. s. 1-16
    Zacytuj
  • Udostępnij
Romantyzm : przyczynki do krytyki pojęcia Zygmunt Łempicki s. 7-31
Spis członków. s. 13-16
Odczyt o Mickiewiczu wygłoszony d. 11. grudnia r. 1916 we Lwowie na rzecz "Pamiętnika Literackiego" Ignacy Chrzanowski s. 32-44
Jeszcze jedno źródło klasyczne "Trenów" Kochanowskiego Henryk Szucki s. 45-51
Ze studyów nad "Goffredem" Tassa-Kochanowskiego Roman Pollak s. 51-80
Kto jest autorem przeróbek w pierwodruku "Barda polskiego" Ad. Czartoryskiego? Władysław Włoch s. 80-84
J. U. Niemcewicz i S. J. Boufflers Wiktor Hahn s. 84-85
W sprawie wpływów estetycznych na recenzyę "Jagiellonidy" A. Mickiewicza Mieczysław Smolarski s. 86-89
Motyw "rusalny" w poezyi polskiej : (Balladyna, Beniowski, Dziady, Wesele) Stanisław Schneider s. 89-99
Z nieznanych autografów K. Brodzińskiego Bronisław Gubrynowicz s. 100-104
List Antoniego Päumanna do Józefa Korzeniowskiego Wiktor Hahn s. 104-106
"Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608", T. I : "Poezya rokoszowa", wyd. Jan Czubek, Kraków 1916 : [recenzja] Aleksander Brückner Jan Czubek (aut. dzieła rec.) s. 107-115
"Polenlieder deutscher Dichter", II. Bd., gesammelt und hrsg. St. Leonhard, Krakau 1917 : [recenzja] Wiktor Hahn Stanisław Leonhard (aut. dzieła rec.) s. 115-118
"Mickiewicz i Bulgaritie", Penew Bojan, Sofia 1917 : [recenzja] Józef Kallenbach Penew Bojan (aut. dzieła rec.) s. 115
"Salony i zebrania literackie warszawskie u schyłku wieku XVIII-go i w ubiegłem stuleciu", Aleksander Kraushar, Warszawa 1916 : [recenzja] Wiktor Hahn Aleksander Kraushar (aut. dzieła rec.) s. 118-120
"Bibliografia Rozmaitości, pisma dodatkowego do Gazety lwowskiej 1817-1848 i 1854-1859", Władysław Staniszewski, Lwów 1913 ; "Bibliografia Dodatku do Gazety Lwowskiej 1850-1862 i 1867-1869, Władysław Staniszewski, Lwów1913 ; "Bibliografia Dodatku miesięcznego do Gazety Lwowskiej (1872-1873) i Przewodnika naukowego i literackiego (1873-1910)", oprac. Franciszek Krček, Lwów 1914 : [recenzja] Wiktor Hahn Franciszek Krček (aut. dzieła rec.) Władysław Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 120-122
"Człowiek i książka", Jan Stanisław Bystroń, Warszawa-Lublin-Łódź, Kraków 1916 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Jan Stanisław Bystroń (aut. dzieła rec.) s. 122-123
"Książka i człowiek", Zdzisław Dębicki, Warszawa 1916 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Zdzisław Dębicki (aut. dzieła rec.) s. 123-124
Jubileuszowy cykl odczytów Towarzystwa literackiego im. A. Mickiewicza we Lwowie. s. 125
Wspomnienia pośmiertne Wiktor Hahn s. 126-128
Wiadomości bibliograficzne Wiktor Hahn s. 129-144
Część I "Dziadów" na tle Archiwum Filomatów Stanisław Kotowicz s. 145-173
Ze studyów nad "Anhellim" Juliusza Słowackiego Józef Maurer s. 174-212
Wojciech Cybulski : 1808 -1867 : w pięćdziesiątą rocznicę śmierci Bronisław Kąsinowski s. 213-225
"Ziemia" Zoli a "Chłopi" Reymonta : parallela Janina Mańkowska s. 226-286
Hetman Jan Zamoyski współpracownikiem Heidensteina Stanisław Łempicki s. 287-304
Ku czci Jana Sobieskiego poemat dalmatyński XVII w. Jan Król s. 304-316
Franciszka Zabłockiego : "Król w kraiu rozkoszy" : (garść luźnych uwag) Bronisław Kąsinowski s. 316-339
Kim jest Doktor - Szatan w "Kordyanie"? Józef Maurer s. 339-342
Do genezy "Bezimiennej" J. I. Kraszewskiego Wiktor Hahn s. 342
Przyczynek do biografii Szym. Szymonowica : (nieznany list ks. Stanisława Sokołowskiego do Macieja Piskorzewskiego) Bronisław Łempicki s. 343-347
Trzy listy nieznane : Gen. Fr. Morawskiego, Aug. hr. Cieszkowskiego i Józ. Ign. Kraszewskiego, dotyczące początków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Jan Kostrzewski s. 347-351
"Prolegomena do "Pana Tadeusza" ", S. Windakiewicz, Kraków 1918 : [recenzja] Józef Kallenbach Stanisław Windakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 352-358
"Nieznana komedya Aleksandra Fredry "Intryga na prędce"", wyd. i wstępem opatrzył Henryk Cepnik, Kraków 1917 : [recenzja] Wiktor Hahn Henryk Cepnik (aut. dzieła rec.) Aleksander Fredro (aut. dzieła rec.) s. 358
"O komedyach Fredry", Ign. Chrzanowski, Kraków 1917 : [recenzja] Edward Porębowicz Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 358-372
Z najnowszej literatury o Sienkiewiczu Bronisław Gubrynowicz s. 372-386
"Poezye", T. I-VIII, Konopnicka Marya, oprac. Jan Czubek, Kraków 1916 : [recenzja] Wiktor Hahn Jan Czubek (aut. dzieła rec.) Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 386-390
Wspomnienie pośmiertne Wiktor Hahn s. 391-394
Wiadomości bibliograficzne Wiktor Hahn s. 395-416