Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1973, Tom 64, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Treny" Jana Kochanowskiego w świetle estetyki recepcji i oddziaływania Ludwika Szczerbicka-Ślęk s. 3-22
O staropolskim paszkwilu imiennym i jego odmianie epigramatyczej Hanna Dziechcińska s. 23-42
"Rękopis znaleziony w Saragossie" rozpisany na głosy Maria Cieśla s. 43-68
O filologii epigramatów Kazimierza Brodzińskiego Alina Siomkajłówna s. 69-93
Symboliczne triady "Próchna" Jerzy Paszek s. 95-111
Świat powieściowy Wilhelma Macha Aleksander Fiut s. 113-150
Zagadnienie interpunkcji w wydaniach klasyków polskich Konrad Górski s. 151-167
Nazewnictwo w polskiej powieści pozytywistycznej o tematyce współczesnej Anna Martuszewska s. 169-188
Album odeskiej przyjaciółki Mickiewicza Siemion Lauda Małgorzata Biernacka (tłum.) s. 189-212
Spotkanie Pankracego z hrabią Henrykiem : plotki i domniemiania historyczne Maria Grabowska s. 213-231
"Zajęcie broszury pt. «Na przykład»" : poemat T. Peipera przed Sądem Okręgowym w Krakowie s. 233-243
Wprowadzenie Michał Głowiński s. 245-250
Felietony literackie Witolda Gombrowicza Zdravko Malić Wiktoria Krzemień (tłum.) s. 251-261
Witold Gombrowicz, czyli szlachcica polskiego pojedynki cieniów François Bondy Roman Zimand (tłum.) s. 263-275
Chaos i kosmos u Gombrowicza Cesare Segre Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 277-283
Formy perwersji w "Pornografii" Gombrowicza Robert Boyers Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 285-310
Sartre i Camus w "Dzienniku" Renato Barilli Wiktoria Krzemień (tłum.) s. 311-322
"Oświecenie", Mieczysław Klimowicz, wskazówki bibliograficzne i indeks opracowała Zofia Lewinówna, komitet redakcyjny: Czesław Hernas, Jerzy Woronczak, Jerzy Ziomek, Warszawa 1972, Historia Literatury Polskiej, pod redakcją Kazimierza Wyki, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 484 : [recenzja] Zdzisław Libera Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Zofia Lewinówna (aut. dzieła rec.) Jerzy Woronczak (aut. dzieła rec.) Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 323-330
"W kręgu filomackiego preromantyzmu", Stanisław Świrko, indeks zestawiła Barbara Graboń, Warszawa 1972, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 390 + 12 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Anna Dobak Barbara Graboń (aut. dzieła rec.) Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 331-338
"Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną. Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich w XIX i XX wieku", Hryhorij D. Werwes, z ukraińskiego przełożył Marian Jurkowski, redakcji naukowej dokonał i przedmowę napisał Marian Jakóbiec, Warszawa 1972, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 324 + 8 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Mieczysław Inglot Marian Jakóbiec (aut. dzieła rec.) Marian Jurkowski (aut. dzieła rec.) Hryhorij D. Werwes (aut. dzieła rec.) s. 339-344
"Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie", Maria Janion, indeks rzeczowy zestawiła Izabela Jarosińska, Gdańsk 1972, Wydawnictwo Morskie, ss. 450, 2 nlb. + 14 wklejek ilustr. : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maria Janion (aut. dzieła rec.) Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) s. 344-358
"Recepcja literatury angielskiej w Polsce w okresie modernizmu. (1887-1918). Informacje. Sądy. Przekłady", Wanda Krajewska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Komitet Neofilologiczny, ss. 292 : [recenzja] Franciszek Lyra Wanda Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 358-363
"Czas w powieściach Parnickiego", Małgorzata Czermińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, Zakład Naukowy imienia OssolińskichWydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXXI, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 136 : [recenzja] Jacek Łukasiewicz Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 363-368
"Wędrując po tematach", t. 1: "Czasy"; t. 2: "Spuścizna"; t. 3: "Muzy", Kazimierz Wyka, Kraków 1971, Wydawnictwo Literackie, ss. 348; 444; 572 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 369-373
"Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej. Na materiale polskiej poezji współczesnej", Edward Balcerzan, Poznań 1872, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 308, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Paszek Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 373-380
"The Study of Literature", George Watson, London 1969, Allen Lane The Penguin Press, ss. 240 : [recenzja] Wiesław Krajka George Watson (aut. dzieła rec.) s. 380-385
"Psychologie in der Literaturwissenschaft. Viertes Amherster Kolloquium zur moderner deutschen Literatur 1970", Herausgegeben von Wolfgang Paulsen, Heidelberg 1971, Lothar Stiehm Verlag, ss. 242 : [recenzja] Hubert Orłowski Wolfgang Paulsen (aut. dzieła rec.) s. 385-389
Stefan Hrabec (14 stycznia 1912 - 25 grudnia 1972) [nekrolog] Maria Renata Mayenowa s. 391-393
Franciszek Bielak (7 października 1892 - 17 stycznia 1973) [nekrolog] Kasper Świerzawski s. 395-403