Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1987, Tom 78, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W 100-lecie "Pamiętnika Literackiego" Bogdan Zakrzewski
Józefa Ignacego Kraszewskiego literatura dla "powszechności" Stanisław Burkot s. 3-26
Twórczość gawędowa Kraszewskiego Józef Bachórz s. 27-54
Metafory paradygmatyczne w powieściach historycznych Kraszewskiego : okres 1833-1863 Krzysztof Stępnik s. 55-80
"Morituri" - przedmiotowość i tendencja Ewa Owczarz s. 81-104
Portret pisarza kresowego : o Zenonie Fiszu Marek Kwapiszewski s. 105-126
Świat historyczny "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza Tadeusz Bujnicki s. 127-157
Układ przestrzeni w średniowiecznych exemplach homiletycznych Teresa Szostek s. 159-168
O przestrzeni artystycznej w sonetach Asnyka "Nad głębiami" Magdalena Danielewiczowa s. 169-182
"Nocleg" Mickiewicza w archiwach Edmunda Bojanowskiego Bogdan Zakrzewski s. 183-190
Mickiewiczowski rękopis "N° 38" Stanisław Makowski s. 191-198
Polska recepcja "Tysiąca i jednej nocy" w dobie pozytywizmu Wiesław Olkusz s. 199-230
Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań literackich Jonathan Culler Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 231-272
Od Heideggera do Derridy aż po przypadek : podwojenie a język (poetycki) Joseph N. Riddel Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 273-296
Porównawcza nauka o micie Algirdas Julien Greimas Anna Grzegorczyk (tłum.) Ewa Umińska-Plisenko (tłum.) s. 297-310
Dom w "Mistrzu i Małgorzacie" Jurij M. Łotman Roman Mazurkiewicz (tłum.) s. 311-319
"Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana Klonowicza", Halina Wiśniewska, Lublin 1985 : [recenzja] Adam Karpiński Halina Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 321-329
"„Zabawy przyjemne i pożyteczne” 1770-1777 : zarys monografii pierwszego polskiego czasopisma literackiego", Julian Platt, Gdańsk 1986 : [recenzja] Elżbieta Aleksandrowska Julian Platt (aut. dzieła rec.) s. 330-346
"Wokół modernizmu : szkice", Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1985 : [recenzja] Magdalena Popiel Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 346-349
"Surrealna wyobraźnia i poezja", Małgorzata Baranowska, indeks nazwisk oprac. Izabela Jarosińska, Warszawa 1984 : [recenzja] Marian Stala Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) s. 350-355
"Gra w Gombrowicza", Jerzy Jarzębski, Warszawa 1982 : [recenzja] Krzysztof Kłosiński Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 355-367
"Metaphor : a Bibliography of Post-1970 Publications", J. P. van Noppen, S. de Knop, R. Jongen, Amsterdam-Philadelphia 1985 : [recenzja] Józef Japola R. Jongen (aut. dzieła rec.) S. de Knop (aut. dzieła rec.) J. P. van Noppen (aut. dzieła rec.) s. 367-370
Bronisław Nadolski (7 kwietnia 1903 - 29 grudnia 1986) Anna Krzewińska s. 371-376