Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1979, Tom 70, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drukowane zbiory listów w Polsce XVIII wieku Przemysława Matuszewska s. 3-22
Komedia o humorystach : "Pan Jowialski" Wiktor Weintraub s. 23-42
Doskonałe - wypełnienie : o "Fortepianie Szopena" Cypriana Norwida Władysław Stróżewski s. 43-72
Prus-batalista Jerzy R. Krzyżanowski s. 73-87
Od topografii do przestrzeni mitycznej : analiza przestrzeni w "Ziemi obiecanej" Reymonta Magdalena Popiel s. 89-131
Elementy gotycyzmu w powieściach Tadeusza Micińskiego Jerzy Illg s. 133-162
"Irrealna gwiazda" : o poezji Anatola Sterna Andrzej K. Waśkiewicz s. 163-190
Kategorie muzyczne w strukturze tekstu narracyjnego : na przykładzie "Kotłów Beethovenowskich" Choromańskiego i "Martwej pasieki" Iwaszkiewicza Maria Woźniakiewicz-Dziadosz s. 191-212
Pseudonim literacki i jego stosunek do tekstu Dobrosława Świerczyńska s. 213-229
Autentyzm językowy w "Ludziach stamtąd" Marii Dąbrowskiej Teresa Friedelówna s. 231-252
Historyczne realia "Ech leśnych" Stefana Żeromskiego Adam Massalski s. 253-262
Dwie nieznane recenzje "Oziminy" Berenta Jan Zieliński s. 263-270
Próba określenia istoty groteskowości Wolfgang Kayser Ryszard Handke (tłum.) s. 271-280
Termin "groteska" Lee Byron Jennings Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 281-318
Groteskowość a doświadczenie świadomości Jean Onimus Krystyna Falicka (tłum.) s. 319-327
Język i absurd Stephen M. Halloran Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 329-338
Z historii groteski : "góra" i "dół" w średniowiecznej literaturze łacińskiej Aron J. Guriewicz Wiktoria Krzemień (tłum.) s. 339-354
"Madrygały staropolskie : z dziejów liryki miłosnej w epoce renesansu i baroku", Alina Nowicka-Jeżowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Jadwiga Kotarska Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 355-359
"Romantyczni szaleńcy",Alina Kowalczykowa, Warszawa 1977 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 359-372
"Ogrody romantyków", Ryszard Przybylski, Kraków 1978 : [recenzja] Maria Koszycka-Wyszyńska Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 373-378
"Pozytywizm", Henryk Markiewicz, noty biograficzne opracowały Halina Geber, Ewa Kahn, wskazówki bibliograficzne opracowała Halina Geber, indeks zestawiła Alicja Parol, Warszawa 1978 : [recenzja] Anna Martuszewska Halina Geber (aut. dzieła rec.) Ewa Kahn (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Alicja Parol (aut. dzieła rec.) s. 378-386
Z profesorem Kubackim na Krymie Marian Kwaśny s. 387-394