Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1961, Tom 52, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jan Rybiński : zapomniany poeta pomorski doby Odrodzenia Zbigniew Nowak Anna Świderska s. 321-371
Słowackiego jeden czy dwa dramaty o Zawiszy Czarnym? Stanisław Pigoń s. 373-391
Genewska proza Krasińskiego Maria Janion s. 393-423
O "Obrotach rzeczy" Mirona Białoszewskiego Stanisław Dan-Bruzda s. 425-476
O cytatach w "Słowniku" Lindego Franciszek Pepłowski s. 477-517
Na marginesie notatki autobiograficznej Biernata z Lublina August Grychowski s. 519-521
Uwagi o łacińskich źródłach twórczości Andrzeja Trzecieskiego Jadwiga Mosdorf s. 523-533
Danieckiego przekład elegii Kochanowskiego o Odatycie i Zariadresie Bronisław Nadolski s. 535-538
Wino, psy, heretyk i komentatorzy : anatomia jednej przypowieści Wacława Potockiego Leszek Kukulski s. 539-550
Poprawki do ogłoszonych tekstów rękopiśmiennnych "Ody do młodości" Stanisław Pigoń s. 551-555
Listy Stefana Witwickiego do Adama Mickiewicza s. 557-576
O autorstwie "Uwag ogólnych nad literaturą w Galicji" Kazimierz Pecold s. 577-587
"Polenlieder" wśród niemieckich pieśni ludowych [Przekład z niemieckiego] Czesław Hernas Wolfgang Steinitz s. 589-622
"Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie. 1513-1729", Jan Lankau, redaktor naukowy doc. dr Marian Tyrowicz, Kraków 1960, Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Oddział w Krakowie, Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW «Prasa». Biblioteka Wiedzy o Prasie, tom 1, s. 264, 2 nlb. + 16 kart ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Adam Jarosz Jan Lankau (aut. dzieła rec.) Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 623-637
"Poeci Renesansu. Antologia", opracowała Jadwiga Sokołowska, Warszawa 1959, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Poezji i Prozy, s. 522, 2 nlb. : recenzja] Rafał Leszczyński Jadwiga Sokołowska (aut. dzieła rec.) s. 637-644
"Dawna facecja polska. (XVI-XVIII w.)", opracowali Julian Krzyżanowski i Kazimiera Żukowska-Billip, indeksy opracowała Helena Kapełuś, Warszawa 1960, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 647, 1 nlb. + 1 wklejka z erratą : [recenzja] Teresa Kruszewska Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Kazimiera Żukowska-Billip (aut. dzieła rec.) s. 644-651
"Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego", opracował Eugeniusz Sawrymowicz, przy współudziale Stanisława Makowskiego i Zbigniewa Sudolskiego, Wrocław 1960, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 836 + 8 kart ilustracji : [recenzja] Marian Bizan Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Sawrymowicz (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 651-670
"Perspektywy literatury XX wieku", Stefan Żółkiewski, Warszawa 1960, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 417, 3 nlb. : [recenzja] Witold Billip Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 670-674