Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1997, Tom 88, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O łasce, predestynacji i Bogu ukrytym : wątki jansenistyczne w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego Grzegorz Raubo s. 3-22
Ja - chór : o roli chóru w mistycznej dramaturgii Juliusza Słowackiego Agnieszka Ziołowicz s. 23-35
"Pisma Gabrielli" - romantyczna formuła dyskursu powieściowego Maria Woźniakiewicz-Dziadosz s. 37-52
"Panna Leokadia widzi cały garnitur" : o ubraniach w "Lalce" Bolesława Prusa Waldemar Klemm s. 53-74
"Żywe kamienie" Berenta : źródła i ujścia europejskości Małgorzata Okulicz-Kozaryn s. 75-90
Doświadczanie historii : eseje Jana Kotta o tragedii antycznej Rafał Szczerbakiewicz s. 91-107
Zróżnicowanie gatunkowe "Przewag elearów polskich" Wojciecha Dembołęckiego Radosław Sztyber s. 109-122
"Piórowa wojna" : o poetyce i retoryce sporu wokół "Zakusu nad zaciekami Wszechnicy Krakowskiej" Agnieszka Kwiatkowska s. 123-137
Biblijne konteksty "Pieśni o Wiklefie" Jędrzeja Gałki z Dobczyna Krzysztof Biliński s. 139-144
Wpisy Daniela Naborowskiego do «alba amicorum» Aleksandra Golik-Prus s. 145-151
Nad bibliografią Tadeusza Podleckiego : w kręgu domniemań i hipotez Danuta Hombek s. 153-166
Zygmunt Krasiński nadal pisze listy Zbigniew Sudolski s. 167-169
Trzy redakcje "Władzy" Tadeusza Konwickiego : przyczynek do dziejów realizmu socjalistycznego w Polsce Jerzy Smulski s. 171-181
"Łacińska poezja w dawnej Polsce", pod red. Teresy Michałowskiej, indeks: Marek Gumkowski, Agnieszka Pliszkiewicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Małgorzata Elżanowska Marek Gumkowski (aut. dzieła rec.) Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Agnieszka Pliszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 183-190
"Mit wieku złotego w literaturze polskiego renesansu : wzory - warianty - zastosowania", Dariusz Śnieżko, Warszawa 1996 : [recenzja] Adam Karpiński Dariusz Śnieżko (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"Sarmaci i morze : marynistyczne początki w literaturze polskiej XVI-XVIII wieku", Edmund Kotarski, Warszawa 1995 : [recenzja] Janusz K. Goliński Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 193-199
"Inspiracje oświeceniowe w literaturze polskiej lat 1918-1981", Stanisław Kukurowski, Wrocław 1995 : [recenzja] Magdalena Rudkowska Stanisław Kukurowski (aut. dzieła rec.) s. 199-206
"Jarosław Iwaszkiewicz : ein Grenzgänger der Moderne", German Ritz, Bern 1996 : [recenzja] Tadeusz Drewnowski German Ritz (aut. dzieła rec.) s. 206-211
"Wśród szyfrów transcendencji : szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku", Wojciech Gutowski, Toruń 1994 : [recenzja] Marian Stala Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 211-221
"Lector in Fabula", Umberto Eco, przeł. Piotr Salwa, Warszawa 1994; "Sześć przechadzek po lesie fikcji", Umberto Eco, przeł. Jerzy Jarniewicz, Kraków 1995; "Interpretacja i nadinterpretacja", Umberto Eco, Richard Rorty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose, red. Stefan Collini, przeł. Tomasz Bieroń, Kraków 1996 : [recenzja] Zofia Mitosek Tomasz Bieroń (aut. dzieła rec.) Christine Brooke-Rose (aut. dzieła rec.) Stefan Collini (aut. dzieła rec.) Jonathan Culler (aut. dzieła rec.) Umberto Eco (aut. dzieła rec.) Jerzy Jarniewicz (aut. dzieła rec.) Richard Rorty (aut. dzieła rec.) Piotr Salwa (aut. dzieła rec.) s. 221-228
Ryszard Kazimierz Lewański (24 listopada 1918 - 30 maja 1996) Andrzej Litwornia s. 229-234
Feliksa Lichodziejewska (18 maja 1928 - 4 lutego 1997) Jadwiga Czachowska s. 235-240