Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1951, Tom 42, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tezy Stalina o języku a metodologia badań literackich Stefan Żółkiewski s. 345-352
O specyficznych cechach litertury jako formy świadomości społecznej Henryk Markiewicz s. 353-361
O powodach trwałości dzieła sztuki Kazimierz Wyka s. 362-372
O poetyce Maria Renata Mayenowa s. 373-379
Do zagadnień formy wierszowej Adam Ważyk s. 380-387
O trwałe wartości w nauce : (rozważania pokongresowe) Kazimierz Budzyk s. 388-405
Stan i potrzeby badań wersyfikacyjnych w Polsce Maria Dłuska s. 406-418
Język ludowy w "Krakowiakach i Góralach" W. Bogusławskiego Witold Taszycki s. 419-429
Materiały dyskusyjne : Średniowiecze, wiek XVI i XVII Konrad Górski Stefan Wierczyński s. 430-451
Zabytki śląskiej literatury mieszczańskiej ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu Aleksander Rombowski s. 452-479
Jakub Jasiński w bitwie pod Mirem 11 VI 1792 Emil Kipa s. 480-484
Mickiewicziana Emil Kipa s. 485-487
Mickiewicz i "Orland Szalony" Ariosta Roman Pollak s. 488-496
Działalność teatralna Gabrieli Zapolskiej Zbigniew Raszewski s. 497-569
Z korespondecji Stefana Żeromskiego : listy do Wacława Sieroszewskiego Stanisław Kasztelowicz s. 570-579
Zagadnienia nauki o literaturze i estetyki w świetle dyskusji radzieckich nad pracami Stalina o językoznawstwie Henryk Markiewicz s. 580-595
Współczesna postępowa wiedza o Mickewiczu Maria Janion s. 596-610
"Stare i nowe literaturoznawstwo. Szkice krytyczno-naukowe", Stefan Żółkiewski, Wrocław 1950, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Instytut Badań Literackich, Studia Historycznoliterackie, t. 1, s. VII, 1 nlb., 148, 4 nlb. : [recenzja] Maria Renata Mayenowa Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 610-615
"Rękopis znaleziony w Saragossie", Jan Potocki, wstęp napisał Marian Toporowski, ilustrował Antoni Uniechowski, «Czytelnik», 1950, t. 1, s. 313, 3 nlb.; t. 2, s. 253, 3 nlb.; t. 3, s. 268, 4 nlb. : [recenzja] Leszek Kukulski Jan Potocki (aut. dzieła rec.) Marian Toporowski (aut. dzieła rec.) Antoni Uniechowski (aut. dzieła rec.) s. 615-618
"Listy Józefa Maksymiliana Ossolińskiego do Ambrożego Grabowskiego (1813-1826)", z rękopisu Biblioteki Narodowej wydał Bogdan Horodyski, Wrocław 1950, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. IX, 181, 2 nlb. : [recenzja] Tadeusz Mikulski Bogdan Horodyski (aut. dzieła rec.) s. 618-620